Nieruchomości

Czy przedsiębiorstwo energetyczne może się wycofać z warunków przyłączenia?

Dotychczas powszczy przedsiębiorstwo energetyczne może się wycofać z warunków przyłączenia? Dotychczas powszechnie przyjmowano, że wydanie warunków przyłączenia jest już wiążącym i ostatecznym potwierdzeniem możliwości włączenia inwestycji do sieci, np. elektroenergetycznej czy gazowej, na warunkach taryfowych. To się może zmienić Przyjęcie wykładni proponowanej w wyroku Sądu Najwyższego z 11 kwietnia 2012 r. pozbawiałoby możliwości uzyskania pozwolenia na budowę inwestorów z warunkami przyłączenia. źródło: Rzeczpospolita 19.09.2012 r.echnie przyjmowano, że wydanie warunków przyłączenia jest już wiążącym i ostatecznym potwierdzeniem możliwości włączenia inwestycji do sieci, np. elektroenergetycznej czy gazowej, na warunkach taryfowych. To się może zmienić Przyjęcie wykładni proponowanej w wyroku Sądu Najwyższego z 11 kwietnia 2012 r. pozbawiałoby możliwości uzyskania pozwolenia na budowę inwestorów z warunkami przyłączenia. źródło: Rzeczpospolita 19.09.2012 r.Facebook