phenergan dm very drowsy phenergan vc codeine dosage clinton provigil how safe is sominex phenergan how long stays in system provigil imprint

Kredyty frankowe

Zabezpieczenie powództwa przeciwko PKO BP (umowa kredytu denominowanego Nordea-Habitat)

Klient Kancelarii, od 17.04.2020 r. nie musi spłacać kredytu, a bank nie może wypowiedzieć umowy kredytu !!!

To kolejna dobra wiadomość w tym trudnym czasie, kiedy frank podrożał w ciągu miesiąca o 50 groszy, to wyjątkowo dobra wiadomość.
Dodatkowo, takie rozstrzygnięcie wzmacnia argumentację pozwu o nieważności umowy kredytu denominowanego Nordea-Habitat, udzielonego przez dawny Nordea Bank.

Cieszy czas rozpoznania wniosku złożonego 9.04.2020 r.
Postanowienie nieprawomocne, ale natychmiast wykonalne.
Sprawę prowadzi radca prawny Agnieszka Osowiecka-Wasiak.

Postanowieniem z 17.04.2020 r., Sąd Okręgowy we Wrocławiu w osobie SSO Krzysztofa Rudnickiego, w sprawie XII C 592/18, udzielił zabezpieczenia powództwa wniesionego w imieniu Klienta Kancelarii przeciwko PKO BP:

I. udzielić powodowi zabezpieczenia roszczeń o ustalenie nieważności umowy kredytu Nordea – Habitat nr LKM-CHF-NWA17-08-000096 z dnia 22.08.2008 r. oraz o zapłatę 321.672,40 zł i 67.805,87 CHF poprzez unormowanie praw i obowiązków stron na czas trwania postępowania w ten sposób, że:
1. wstrzymać obowiązek dokonywania przez powoda spłat rat kredytu w wysokości i terminach określonych umową kredytu Nordea – Habitat nr LKM-CHF-NWA17-08-000096 z dnia 22.08.2008 r. w okresie od dnia 17.04.2020 r. do dnia uprawomocnienia się orzeczenia kończącego w tej sprawie;
2. zakazać pozwanemu złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy kredytu Nordea – Habitat nr LKM-CHF-NWA17-08-000096 z dnia 22.08.2008 r. w okresie od dnia 17.04.2020 r. do dnia uprawomocnienia się orzeczenia kończącego w tej sprawie.orzeczenie z Portalu Sądu – czekamy na fizyczne doręczenie.

Bank z pewnością wniesie zażalenie, ale wyrażam nadzieję, że argumentację przedstawioną we wniosku o zabezpieczenie, podzieli również Sąd Apelacyjny.

* tego typu wnioski są przygotowywane w ramach kompleksowej usługi prawnej związanej z prowadzeniem sporu z bankiem i nie podlegają osobnemu wynagrodzeniu na rzecz Kancelarii, poza koniecznością wniesienia opłaty sądowej 100 zł do Sądu.

 

 


Komentarze są wyłaczone.

Facebook

Secured By miniOrange