Nieruchomości

Zmiany w legalizacji samowoli budowlnej

Samowola budowlana

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie związanych z legalizacją samowoli budowlanej, zwracając uwagę, iż najważniejszymi barierami, z którymi muszą się

zmierzyć inwestorzy przystępujący do legalizacji samowoli budowlanej, jest zbyt krótki termin uiszczenia opłaty legalizacyjnej oraz kontrowersje co do możliwości jej umorzenia bądź rozłożenia na raty. Możliwość stosowania ulg i umorzeń w uiszczaniu opłaty legalizacyjnej pozwoliłaby na skorzystanie z legalizacji samowoli budowlanej znacznie większej liczbie inwestorów. Analiza dotychczasowego orzecznictwa sądów administracyjnych w tym zakresie prowadzi jednak do wniosku, że w aktualnie obowiązującym stanie prawnym nie jest możliwe rozłożenie opłaty legalizacyjnej na raty bądź jej umorzenie w całości lub części.Odnosząc się do treści wystąpienia, należy podzielić zawarte w nim zapatrywania. Dobrym kierunkiem dla uporania się z powszechnym problemem istnienia obiektów powstałych w ramach samowoli budowlanej, byłaby zmiana przepisów, która ułatwiłaby, także poprzez obniżenie opłaty legalizacyjnej oraz możliwości rozłożenia jej na raty lub umorzenia. Warto zauważyć, iż samowole budowlane w znaczniej części dotyczą budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego, w przypadku którego inwestorami są najczęściej inwestorzy indywidualni, nie dysponujący znacznymi środkami finansowymi. Aktualne przepisy dotyczące legalizacji samowoli budowlanej, w szczególności siedmiodniowy termin na uiszczenie opłaty legalizacyjnej powoduje, że możliwość skorzystania z legalizacji samowoli budowlanej staje się iluzoryczna i dostępna tylko dla osób zamożnych, posiadających wolne środki finansowe, które mogą zostać niezwłocznie przeznaczone na uiszczenie opłaty.

http://www.sprawy-generalne.brpo.gov.pl/szczegoly.php?pismo=1660615

 


Komentarze są wyłaczone.

Facebook