Kredyty frankowe

29
lis

Warning: Illegal string offset 'thumb_image' in /wp-content/themes/vulcan/archive.php on line 107

KOLEJNA NIEWAŻNOŚĆ umowy kredytu hipotecznego dawnego GE Money Bank, która została przedterminowo spłacona. Wyrokiem z dnia 29.11.2021 r. Sąd Okręgowy w Legnicy I Wydział Cywilny (SSO Katarzyna Pozlewicz - Szymańska), w sprawie o sygn. akt I C 163/20, zasądził dochodzone na rzecz Klientów kwoty stanowiące nadwyżkę ponad wypłacony kapitał kredytu, a to w oparciu o przesłankowe stwierdzenie, że (spłacona już) umowa kredytu indeksowanego do CHF, zawarta z dawnym Ge Money Bank (aktualnie Bank BPH S.A.) ...

26
lis

Warning: Illegal string offset 'thumb_image' in /wp-content/themes/vulcan/archive.php on line 107

Umowa kredytu "mPlan" mBanku znowu nieważna we Wrocławiu!Wyrokiem z dnia 26.11.2021 r. w sprawie XII C 293/20 Sąd Okręgowy we Wrocławiu XII Wydział Cywilny (SSO Krzysztof Rudnicki) ustalił, że umowa kredytu waloryzowanego do CHF "mPlan" zawarta mBankiem w 2006 r. jest NIEWAŻNA oraz zasądził od banku na rzecz Klienta Kancelarii całość dochodzonych w pozwie kwot przekazanych bankowi jako świadczenia nienależne z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia doręczenia bankowi pozwu. W ustnym uzasadnieniu Sąd stwierdził, ...

25
lis

Warning: Illegal string offset 'thumb_image' in /wp-content/themes/vulcan/archive.php on line 107

Wyrokiem z dnia 24.11.2021 r., w sprawie I C 523/19, Sąd Okręgowy w Koszalinie (SSO Iwona Dziurko) ustalił, że Umowa kredytu denominowanego do CHF Własny Kąt Hipoteczny jest NIEWAŻNA oraz zasądził na rzecz klientów Kancelarii od banku całość dochodzonych przez nich kwot jako przekazanych nienależnie bankowi. Sąd nie uwzględnił zarzutu banku co do przedawnienia w jakiejkolwiek części.W motywach ustnych Sąd wskazał, że umowa pozostawała nieuczciwa, już na etapie niemożności sprawdzenia przez kredytobiorców jaką kwotę kredytu ...

16
lis

Warning: Illegal string offset 'thumb_image' in /wp-content/themes/vulcan/archive.php on line 107

NIEWAŻNOŚĆ umowy kredytu hipotecznego denominowanego zwanego dewizowym, chociaż obok dewiz nawet nie stał, a przeznaczony był na zakup i remont domu mieszkalnego. Wyrokiem z dnia 3.11.2021 r. wydanym na posiedzeniu niejawnym, Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze I Wydział Cywilny (SSO Ewa Szymańska - Habzda), w sprawie o sygn. akt I C 1230/19, ustalił, że umowa kredytu denominowanego w CHF, zawarta w październiku 2008 r. z dawnym BZ WBK (aktualnie Santander Bank Polska S.A.) jest NIEWAŻNA.

03
lis

Warning: Illegal string offset 'thumb_image' in /wp-content/themes/vulcan/archive.php on line 107

KOLEJNA NIEWAŻNOŚĆ umowy kredytu hipotecznego denominowanego d. Nordea - Bank. Wyrokiem z dnia 22.10.2021 r. wydanym na posiedzeniu niejawnym, Sąd Okręgowy we Wrocławiu I Wydział Cywilny (SSO Anna Strzebinczyk - Stembalska), w sprawie o sygn. akt I C 282/20, ustalił, że umowa kredytu denominowanego w CHF, zawarta w czerwcu 2008 r. z dawnym Nordea Bank (aktualnie PKO BP S.A.) jest NIEWAŻNA.W dalszej kolejności sąd zasądził na rzecz Klientów Kancelarii od banku kwoty, które przekazali bankowi ...

22
paź

Warning: Illegal string offset 'thumb_image' in /wp-content/themes/vulcan/archive.php on line 107

KOLEJNA NIEWAŻNOŚĆ umowy kredytu hipotecznego GETIN. Wyrokiem z dnia 21.10.2021 r. Sąd Okręgowy w Legnicy I Wydział Cywilny (SSO Joanna Tabor-Wytrykowska), w sprawie o sygn. akt I C 388/20, ustalił, że umowa kredytu indeksowanego do CHF, zawarta z dawnym Getin Bank S.A. DOM Hipoteczny Oddział w Łodzi (aktualnie Getin Noble Bank S.A.) jest NIEWAŻNA. W dalszej kolejności sąd zasądził na rzecz Klientów Kancelarii od banku kwoty, które przekazali tytułem rat kredytu.Sąd podzielił zatem prezentowaną przez ...

11
paź

Warning: Illegal string offset 'thumb_image' in /wp-content/themes/vulcan/archive.php on line 107

KOLEJNA NIEWAŻNOŚĆ umowy kredytu hipotecznego MIX w PKO BP S.A. W dniu 11 października 2021 roku w sprawie Klienta Kancelarii przeciwko PKO BP S.A. Sąd Okręgowy w Legnicy, SSO Medard Rataj, wydał wyrok, którym USTALIŁ NIEWAŻNOŚĆ umowy kredytu denominowanego do CHF - kredyt hipoteczny MIX oraz zasądził od banku PKO BP S.A. na rzecz Klienta wszystkie dochodzone pozwem kwoty i koszty procesu (sygn. akt I C 291/20).W ustnym uzasadnieniu sąd wskazał na istnienie interesu prawnego ...

08
paź

Warning: Illegal string offset 'thumb_image' in /wp-content/themes/vulcan/archive.php on line 107

KOLEJNA NIEWAŻNOŚĆ umowy o kredyt hipoteczny w Banku Millennium S.A. W dniu 28 września 2021 roku w sprawie Klienta Kancelarii przeciwko Bank Millennium S.A., Sąd Okręgowy w Legnicy, SSO Katarzyna Pozlewicz - Szymańska, wydał wyrok, którym USTALIŁ NIEWAŻNOŚĆ umowy o kredyt hipoteczny (indeksowany CHF) zawartej w 2007 r. oraz zasądził od Banku Millennium na rzecz Klienta wszystkie dochodzone pozwem kwoty i koszty procesu (sygn. akt I C 454/20). Motywy rozstrzygnięcia nie są ...

30
wrz

Warning: Illegal string offset 'thumb_image' in /wp-content/themes/vulcan/archive.php on line 107

KOLEJNA NIEWAŻNOŚĆ UMOWY EKSTRALOKUM dawnego Kredyt Bank S.A. W dniu 29 września 2021 roku w sprawie naszych Klientów przeciwko Santander Bank Polska S.A. (jako następcy prawnemu Kredyt Bank S.A.) Sąd Okręgowy w Legnicy, SSO Zbigniew Juszkiewicz, wydał wyrok, którym USTALIŁ NIEWAŻNOŚĆ umowy kredytu EKSTRALOKUM, ale oddalił powództwo o zapłatę uwzględniając ewentualny zarzut potrącenia podniesiony przez bank na wypadek gdyby umowa okazała się być nieważna. Pomimo tego, zasądzone zostały koszty procesu w całości, a Sąd wskazał, ...

22
wrz

Warning: Illegal string offset 'thumb_image' in /wp-content/themes/vulcan/archive.php on line 107

Miło nam poinformować, iż w dniu 22 września 2021 roku w sprawie naszych Klientów przeciwko mBank S.A., Sąd Okręgowy w Legnicy, SSO Zbigniew Juszkiewicz, wydał wyrok, którym USTALIŁ NIEWAŻNOŚĆ umowy kredytu typu mPlan zawartej z dawnym oraz stosując TEORIĘ 2 KONDYKCJI zasądził na rzecz powodów całość dochodzonego roszczenia pieniężnego, jak również zasądził od banku zwrot kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa prawnego (I C 374/20). W ustnym uzasadnieniu Sąd wskazał, że umowa stanowi "wolnoamerykankę" z ...

13
lip

Warning: Illegal string offset 'thumb_image' in /wp-content/themes/vulcan/archive.php on line 107

KOLEJNA NIEWAŻNOŚĆ UMOWY GETIN (dawny DomBank Hipoteczny).W dniu 13 lipca 2021 roku w sprawie naszych Klientów przeciwko Getin Noble Bank S.A., Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze, SSO Dorota Witek, wydał wyrok, którym USTALIŁ NIEWAŻNOŚĆ umowy kredytu zawartej z dawnym DomBank Hipoteczny oraz stosując TEORIĘ 2 KONDYKCJI zasądził na rzecz powodów całość dochodzonego roszczenia pieniężnego, jak również zasądził od banku zwrot kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa prawnego (I C 678/20). Pozew został złożony w czerwcu ...

12
lip

Warning: Illegal string offset 'thumb_image' in /wp-content/themes/vulcan/archive.php on line 107

KOLEJNA NIEWAŻNOŚĆ UMOWY EKSTRALOKUM dawnego Kredyt Bank S.A. W dniu 8 lipca 2021 roku w sprawie naszego Klienta przeciwko Santander Bank Polska S.A. (jako następcy prawnemu Kredyt Bank S.A.) Sąd Okręgowy w Sieradzu, SSO Tomasz Choczaj, wydał wyrok, którym USTALIŁ NIEWAŻNOŚĆ umowy kredytu EKSTRALOKUM oraz stosując TEORIĘ 2 KONDYKCJI zasądził na rzecz powoda całość dochodzonego roszczenia pieniężnego, jak również zasądził od banku zwrot kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa prawnego (I C 174/20).

01
lip

Warning: Illegal string offset 'thumb_image' in /wp-content/themes/vulcan/archive.php on line 107

W dniu 1.07.2021 r. Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze (SSO Agnieszka Wiercińska – Bałaga, sygn. I C 1858/18) wydał wyrok na rzecz Klientki Kancelarii, w którym ustalił w sentencji, że Umowa kredytu zawarta w 2007 r. z ówczesnym GE Money Bankiem (aktualnie Bank BPH) – jest nieważna, a także zasądził dochodzone kwoty i koszty procesu. W ustnym uzasadnieniu, Sąd zasadniczo przywołał argumentację przedstawioną przez Kancelarię w pozwie i pismach procesowych, ...

17
cze

Warning: Illegal string offset 'thumb_image' in /wp-content/themes/vulcan/archive.php on line 107

Kolejna wygrana klientów Kancelarii z mBank i kolejne fantastyczne orzeczenie Sądu Okręgowego w Legnicy! Sąd Okręgowy w Legnicy, wyrokiem z dnia 16.06.2021 r. (sygn. I C 206/20, SSO Zbigniew Juszkiewicz) ustalił, że umowa kredytu waloryzowanego do CHF "mPlan" zawarta z dawnym BRE Bankiem (obecnie mBank) jest w całości nieważna, a ponadto zasądził od banku na rzecz kredytobiorców wszystkie dochodzone należności przekazane bankowi w związku z nieważną umową. Sąd nie uwzględnił zarzutu ...

09
cze

Warning: Illegal string offset 'thumb_image' in /wp-content/themes/vulcan/archive.php on line 107

Sąd Okręgowy we Wrocławiu zaczyna z powrotem orzekać.Ustalenie nieważności umowy kredytu Nordea - Habitat z 2008 r. d. Nordea Bank.Bank PKO BP znowu pokonany ! W dniu 2.06.2021 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu (SSO Anna Strzebinczyk - Stembalska, sygn. I C 740/19) wydał wyrok na rzecz Klientów Kancelarii, w którym ustalił w sentencji, że Umowa kredytu mieszkaniowego Nordea - Habitat zawarta w 2008 r. z ówczesnym Nordea Bank (aktualnie PKO BP S.A.) – jest nieważna, ...

20
maj

Warning: Illegal string offset 'thumb_image' in /wp-content/themes/vulcan/archive.php on line 107

W dniu 20.05.2021 r. Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze (SSO Agnieszka Wiercińska - Bałaga, sygn. I C 70/20) wydał wyrok na rzecz Klientów Kancelarii, w którym ustalił w sentencji, że Umowa kredytu EKSTRALOKUM zawarta w 2008 r. z ówczesnym Kredyt Bankiem (aktualnie Santander Bank Polska) – jest nieważna, a także zasądził wszystkie dochodzone kwoty i koszty procesu. W ustnym uzasadnieniu, Sąd zasadniczo przywołał argumentację przedstawioną przez Kancelarię w pozwie i pismach procesowych, w szczególności skupiając ...

08
maj

Warning: Illegal string offset 'thumb_image' in /wp-content/themes/vulcan/archive.php on line 107

W oczekiwaniu na uchwałę SN mającą podobno uporządkować orzecznictwo i która nie została wydana w kolejnych terminach (26.03.2021 r., 13.04.2021 r., ani 11.05.2021 r.), wydana została Uchwała Sądu Najwyższego z 7.05.2021 r., sygn. III CZP 6/21.Uchwała została wydana wskutek pytań zadanych przez Rzecznika Finansowego, a uchwale nadano moc zasady prawnej, czyli wiąże wszystkie składy SN, co przekłada się na Sądy Apelacyjne, Okręgowe i Rejonowe.Z ustnego uzasadnienia uchwały wynika, że:1. Obowiązuje teoria dwóch kondycji, co zostało już wcześniej potwierdzone ...

29
kw.

Warning: Illegal string offset 'thumb_image' in /wp-content/themes/vulcan/archive.php on line 107

Wyrok TSUE w sprawie C-19/20 z dnia 29.04.2021 r., czyli z wielkiej chmury mały deszcz…Wyrok kontynuuje prokonsumencką wykładnię Dyrektywy 93/13, jednak pozostawia niedosyt. Rodzą się też pytania, czy Sąd Okręgowy w Gdańsku potrzebował rzeczywiście pomocy TSUE przy rozstrzygnięciu tej sprawy, a sądy krajowe zasadnie wstrzymywały się od kilku miesięcy od merytorycznego procedowania? W dużym uproszczeniu TSUE tym orzeczeniem pouczył polski sąd, że odpowiedzi na swoje pytania ma w swoich przepisach krajowych.Poniżej przedstawiamy Państwu najważniejsze wnioski wyroku:1) sąd krajowy ...

16
lut

Warning: Illegal string offset 'thumb_image' in /wp-content/themes/vulcan/archive.php on line 107

Teoria salda, czy teoria 2 kondykcji ?Teraz nie ma już żadnych wątpliwości – Sąd nie powinien zajmować się niewypowiedzianymi roszczeniami banków z tytułu „kredytu / kapitału” wypłaconego kredytobiorcy w związku z nieważną umową kredytu.16.02.2021 r. w sprawie III CZP 11/20 Sąd Najwyższy opowiedział się za stosowaniem teorii 2 kondykcji, w przypadku rozliczeń pomiędzy kredytobiorcą a bankiem na tle nieważnej umowy kredytu. Wpisuje się to w argumentację i praktykę Kancelarii stosowaną od początku. To bardzo ...

29
gru

Warning: Illegal string offset 'thumb_image' in /wp-content/themes/vulcan/archive.php on line 107

W dniu 28.12.2020 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu (SSO Maria Prusinowska, sygn. XII C 1914/18) wydał wyrok na rzecz Klientów Kancelarii, w którym ustalił w sentencji, że Umowa kredytu hipotecznego dla osób fizycznych "mPlan" waloryzowany kursem CHF zawarta w 2008 r. z mBank – jest nieważna, a także zasądził wszystkie kwoty objęte pozwem (teoria dwóch kondykcji) i obciążył bank kosztami procesu. Wyrok zapadł na posiedzeniu niejawnym, stąd nie ...

Facebook