Kredyty frankowe

29
Gru

Warning: Illegal string offset 'thumb_image' in /wp-content/themes/vulcan/archive.php on line 107

W dniu 28.12.2020 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu (SSO Maria Prusinowska, sygn. XII C 1914/18) wydał wyrok na rzecz Klientów Kancelarii, w którym ustalił w sentencji, że Umowa kredytu hipotecznego dla osób fizycznych "mPlan" waloryzowany kursem CHF zawarta w 2008 r. z mBank – jest nieważna, a także zasądził wszystkie kwoty objęte pozwem (teoria dwóch kondykcji) i obciążył bank kosztami procesu. Wyrok zapadł na posiedzeniu niejawnym, stąd nie ...

28
Gru

Warning: Illegal string offset 'thumb_image' in /wp-content/themes/vulcan/archive.php on line 107

W dniu 23.12.2020 r. Sąd Okręgowy w Legnicy (SSO Agata Kawa - Jerka, sygn. I C 83/20) wydał wyrok na rzecz Klientów Kancelarii, w którym ustalił w sentencji, że Umowa kredytu EKSTRALOKUM zawarta w 2007 r. z ówczesnym Kredyt Bankiem (aktualnie Santander Bank Polska) – jest nieważna, a także oddalił powództwo o zapłatę stosując tzw. teorię salda oraz zniósł koszty procesu. Wyrok zapadł na posiedzeniu ...

22
Gru

Warning: Illegal string offset 'thumb_image' in /wp-content/themes/vulcan/archive.php on line 107

Przedświąteczny prezent dla Klientów Kancelarii w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu. Umowa kredytu Nordea - Habitat, zawarta w 2009 r. z Bankiem Nordea (kredyt denominowany) jest NIEWAŻNA. W dniu 22.12.2020 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu (SSO Ziemowit Barański, sygn. XII C 545/19) wydał wyrok na rzecz Klientów Kancelarii, w którym ustalił w sentencji, że Umowa kredytu Nordea-Habitat zawarta w 2009 r. z ówczesnym Bankiem Nordea (aktualnie PKO BP) – jest nieważna, a także ...

05
Lis

Warning: Illegal string offset 'thumb_image' in /wp-content/themes/vulcan/archive.php on line 107

Kolejna wygrana Klienta Kancelarii, tym razem w Sądzie Okręgowym w Świdnicy i to w zaledwie 4 miesiące od złożenia pozwu !Umowa kredytu konsolidacyjnego zawarta w 2005 r. z PKO BP (kredyt denominowany) jest NIEWAŻNA, a Sąd ustalił to oczywiście w sentencji wyroku – zgodnie z praktyką prowadzenia sporów przez Kancelarię. W dniu 5.11.2020 r. Sąd Okręgowy w Świdnicy (SSO Jerzy Habaj, sygn. I C 997/20) wydał wyrok na rzecz Klientów Kancelarii, w ...

23
Paź

Warning: Illegal string offset 'thumb_image' in /wp-content/themes/vulcan/archive.php on line 107

Z radością informujemy o kolejnej naszej wygranej !Tym razem, wygrana z Getin Noble Bank S.A. przed Sądem Okręgowym we Wrocławiu – wyrok z dnia 23.10.2020 r., sygn. akt XII C 813/18 (SSO Ziemowit Barański): ustalenie w sentencji orzeczenia nieważności umowy kredytu w całości oraz zasądzenie zwrotu świadczeń kredytobiorców wobec banku jako nienależnych (zgodnie z teorią dwóch kondykcji. Sąd uznał, że umowa zawarta z dawnym Getin Bankiem (DOM Bank) z 2008 r., indeksowana do franka ...

28
Wrz

Warning: Illegal string offset 'thumb_image' in /wp-content/themes/vulcan/archive.php on line 107

W dniu 25.09.2020 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu (SSO Katarzyna Adamska, sygn. XII C 691/18) wydał wyrok na rzecz Klienta Kancelarii, w którym ustalił w sentencji, że Umowa kredytu indeksowanego zawarta w 2007 r. – jest nieważna w części, tj. w zakresie zapisów odnoszących się do kursu CHF, a także zasądził zwrot nienależnych świadczeń (nadpłaty) i zniósł koszty procesu. Jednym słowem, doszło do odfrankowienia / odwalutowania umowy. W ustnym uzasadnieniu Sąd wskazał, że nieważne są postanowienia dotyczące wypłaty ...

25
Sie

Warning: Illegal string offset 'thumb_image' in /wp-content/themes/vulcan/archive.php on line 107

W związku z pojawiającymi się pytaniami ze strony Klientów Kancelarii, a także osób zainteresowanych podjęciem współpracy, informuję, że prowadzona przeze mnie Kancelaria nie została objęta jakimkolwiek postępowaniem prowadzonym przez UOKiK, w związku z możliwymi nieprawidłowościami na rynku świadczenia usług pomocy prawnej na tle "kredytów frankowych".Wyrażam przekonanie, że oferowane przez moją Kancelarię warunki współpracy, w tym stosowany wzorzec umowy, a także sposób rozliczania z Klientami oparty o stawki ryczałtowe, są transparentne i uczciwe.https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=16713&fbclid=IwAR0z0z0M4pZVdmVGEBq8o85_CY6L-BVGq0QHNJ7JSpd5pCqCZBlvXvXxt2U Agnieszka Osowiecka-Wasiak, ...

19
Sie

Warning: Illegal string offset 'thumb_image' in /wp-content/themes/vulcan/archive.php on line 107

Kolejna wygrana Klienta Kancelarii w SO Wrocław !Umowa kredytu Nordea - Habitat (denominowana CHF) jest NIEWAŻNA, a Sąd ustalił to oczywiście w sentencji wyroku - zgodnie z praktyką prowadzenia sporów przez Kancelarię. W dniu 19.08.2020 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu (SSO Marcin Śmigiel, sygn. I C 996/18 ) wydał wyrok na rzecz Klienta Kancelarii, w którym ustalił w sentencji, że Umowa kredytu denominowanego "Nordea - Habitat" zawarta w 2008 r. z ...

19
Sie

Warning: Illegal string offset 'thumb_image' in /wp-content/themes/vulcan/archive.php on line 107

Z przyjemnością informuję, że Kancelaria uzyskała (chyba pierwsze) prawomocne zabezpieczenie w sprawie frankowej prowadzonej w indywidualnym sporze o ustalenie i zapłatę przeciwko mBank !!! Sąd Okręgowy we Wrocławiu oddalił 6.08.2020 r. zażalenie banku, co Klienta Kancelarii i nas niezmiernie cieszy 😊 W efekcie, Klient Kancelarii do czasu prawomocnego zakończenia sporu z bankiem, nie spłaca żadnych rat, a bank nie może wypowiedzieć umowy kredytu. Sprawę prowadzą: Radca prawny ...

25
Cze

Warning: Illegal string offset 'thumb_image' in /wp-content/themes/vulcan/archive.php on line 107

Kolejna wygrana w SO Legnica !Tym razem poległ mBank, a umowa kredytu "Multiplan" jest NIEWAŻNA.W dniu 25.06.2020 r. Sąd Okręgowy w Legnicy (SSO Agata Kawa - Jerka, sygn. I C 204/19 ) wydał wyrok na rzecz Klienta Kancelarii, w którym ustalił w sentencji, że Umowa typu "Multiplan" z 2007 r. jest nieważna, a także zasądził zwrot nienależnych świadczeń ponad kwotę wypłaconego kapitału (kredytu) oraz koszty procesu.W ustnym uzasadnieniu Sąd wskazał, że umowa jest sprzeczna ...

20
Cze

Warning: Illegal string offset 'thumb_image' in /wp-content/themes/vulcan/archive.php on line 107

Umowa kredytu denominowanego Nordea-Habitat, zawartego z dawnym Bankiem Nordea jest nieważna w świetle wyroku z 16.06.2020 r. w prowadzonej na rzecz Klienta Kancelarii sprawie p-ko PKO BP. Sąd Okręgowy we Wrocławiu (SSO Krzysztof Rudnicki, sygn. akt XII C 592/18) ustalił w sentencji wyroku, że umowa kredytu jest nieważna i zasądził na rzecz powoda zwrot wszystkich wpłat związanych z tą umową (zastosowano zasadę dwóch kondykcji). Wyrok jest nieprawomocny. Istoty nieważności umowy sąd upatrywał ...

08
Cze

Warning: Illegal string offset 'thumb_image' in /wp-content/themes/vulcan/archive.php on line 107

Kancelaria wystąpiła ze skargami do Rzecznika Finansowego, w związku z bezprawnymi praktykami i windykowaniem kredytobiorców przez mBank, którzy uzyskali zabezpieczenie w postępowaniach sądowych. W dwóch toczących się postępowaniach sądowych przed Sądem Okręgowym we Wrocławiu w sprawach przeciwko mBank S.A., o ustalenie nieważności umów kredytu i zapłatę, na wniosek powodów, Sąd udzielił zabezpieczeń roszczeń w ten sposób, że do czasu prawomocnego zakończenia sporów, wstrzymany został obowiązek spłaty rat, a bank nie może wypowiedzieć umów kredytu. ...

11
Maj

Warning: Illegal string offset 'thumb_image' in /wp-content/themes/vulcan/archive.php on line 107

Kancelaria uzyskała kolejne zabezpieczenie w sprawie frankowej - walec jedzie dalej :) Postanowieniem z 6.05.2020 r., Sąd Okręgowy we Wrocławiu w osobie SSO Małgorzaty Kontrym udzielił Klientom Kancelarii zabezpieczenia powództwa w sprawie XII C 988/19 przeciwko mBank S.A. Od 6.05.2020, Klienci nie muszą spłacać rat: I. na podstawie art. 734 kpc w zw. z art. 7301 § 2 kpc i art. 755 § 1 pkt ...

05
Maj

Warning: Illegal string offset 'thumb_image' in /wp-content/themes/vulcan/archive.php on line 107

Na rzecz Klientów Kancelarii zapadł Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 31.01.2020 r. (nieprawomocny) ustalający nieważność w całości umowy kredytu – w sprawie o sygn. akt XII C 1402/18, wydany w sprawie przeciwko Santander Bank Polska S.A. dotyczącej kredytu EKSTRALOKUM udzielanego przez Kredyt Bank S.A. W uzasadnieniu sąd wskazał, że umowa jest sprzeczna z art. 69 ust. 1 Prawa bankowego i zasadą swobody umów. W konsekwencji, Sąd na podstawie art. ...

29
Kwi

Warning: Illegal string offset 'thumb_image' in /wp-content/themes/vulcan/archive.php on line 107

Wirus zabezpieczeń roznoszony przez Kancelarię - dopadł znowu mBank.Sąd Okręgowy we Wrocławiu w osobie SSO Krzysztofa Rudnickiego udzielił Klientowi Kancelarii zabezpieczenia powództwa w sprawie XII C 293/20 przeciwko mBank S.A. Od 27.04.2020, Klient nie musi spłacać rat, a bank nie może wypowiedzieć umowy kredytu do czasu prawomocnego zakończenia sprawy. W tej sprawie, dla odmiany, kapitał kredytu nie jest jeszcze nadpłacony.Brakuje około 100 tys. zł, a Klient ma świadomość ...

28
Kwi

Warning: Illegal string offset 'thumb_image' in /wp-content/themes/vulcan/archive.php on line 107

Postanowieniem z 24.04.2020 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu w sprawie o sygn. XII C 243/20, udzielił na rzecz Klienta Kancelarii zabezpieczenia powództwa o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego, zawieszając toczącą się egzekucję.Sprawa zaczęła się w 2012 r., gdy Bank BPH S.A. wystawił tzw. bankowy tytuł egzekucyjny (BTE), w związku z wypowiedzeniem umowy kredytu przez bank. Następnie, Sąd zaopatrzył BTE w klauzulę, co otworzyło bankowi drogę do prowadzenia egzekucji. Co prawda od 27.11.2015 r. banki nie mogą wystawiać już BTE, ...

20
Kwi

Warning: Illegal string offset 'thumb_image' in /wp-content/themes/vulcan/archive.php on line 107

Klient Kancelarii, od 17.04.2020 r. nie musi spłacać kredytu, a bank nie może wypowiedzieć umowy kredytu !!!To kolejna dobra wiadomość w tym trudnym czasie, kiedy frank podrożał w ciągu miesiąca o 50 groszy, to wyjątkowo dobra wiadomość.Dodatkowo, takie rozstrzygnięcie wzmacnia argumentację pozwu o nieważności umowy kredytu denominowanego Nordea-Habitat, udzielonego przez dawny Nordea Bank. Cieszy czas rozpoznania wniosku złożonego 9.04.2020 r.Postanowienie nieprawomocne, ale natychmiast wykonalne.Sprawę prowadzi radca prawny Agnieszka Osowiecka-Wasiak. Postanowieniem z 17.04.2020 ...

14
Kwi

Warning: Illegal string offset 'thumb_image' in /wp-content/themes/vulcan/archive.php on line 107

Klienci Kancelarii, od 9.04.2020 r. nie muszą spłacać kredytu, a bank nie może wypowiedzieć umowy kredytu !!!W tym trudnym czasie, kiedy frank podrożał w ciągu miesiąca o 50 groszy, to wyjątkowo dobra wiadomość.Dodatkowo, takie rozstrzygnięcie wzmacnia argumentację pozwu o nieważności umowy kredytu, co potwierdza treść uzasadnienia postanowienia (dołączonego do niniejszego wpisu w dniu 5.05.2020 r.). Cieszy czas rozpoznania wniosku złożonego 2.04.2020 r. Postanowieniem z 9.04.2020 r., Sąd Okręgowy we Wrocławiu ...

08
Kwi

Warning: Illegal string offset 'thumb_image' in /wp-content/themes/vulcan/archive.php on line 107

Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 21.02.2020 r. (nieprawomocny) ustalający nieważność w całości umowy kredytu, sygn. akt XII C 1903/18, wydany w sprawie przeciwko mBank S.A. Sąd, po prawie trzech latach sporu, podzielił wszystkie zarzuty pozwu co do nieuczciwości umowy kredytu mPlan (kredyt tzw. „starego portfela” mBank z 2003 r.), powołując się na orzecznictwo TSUE i oświadczenia kredytobiorcy w zakresie jego świadomości konsekwencji i wobec tego zgody na unieważnienie umowy kredytu, z jednoczesnym brakiem ...

03
Kwi

Warning: Illegal string offset 'thumb_image' in /wp-content/themes/vulcan/archive.php on line 107

Na rzecz Klientów Kancelarii zapadł Wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy z dnia 20.12.2019 r. (nieprawomocny) ustalający nieważność w całości umowy kredytu - w sprawie o sygn. akt I C 266/19, wydany w sprawie przeciwko Santander Bank Polska S.A. dotyczącej kredytu EKSTRALOKUM udzielanego przez Kredyt Bank S.A. W uzasadnieniu sąd wskazał, iż przedmiotowa umowa kredytu nie może się ostać w obrocie prawnym, gdyż nie ma cech umowy kredytu z art. 69 ust. 1 Prawa ...

Facebook