Podatki

30
cze

Warning: Illegal string offset 'thumb_image' in /wp-content/themes/vulcan/archive.php on line 107

Zgodnie z ogólną zasadą wynikającą z art. 86a ust. 1 ustawy o VAT, od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi, czyli pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia 50% kwoty podatku naliczonego. Przy czym w okresie przejściowym, czyli do dnia 30 czerwca 2015 r., w stosunku do pewnych kategorii pojazdów nie przysługuje w ogóle prawo do odliczenia VAT z tytułu zakupu paliwa wykorzystywanego do ...

21
cze

Nowelizacja upraszczająca rachunkowość najmniejszych firm


Warning: Illegal string offset 'thumb_image' in /wp-content/themes/vulcan/archive.php on line 107

Dnia 21 lipca 2014 roku została opublikowana ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości (Dz. U. 2014 r. poz. 1100). Zmiany przewidziane w nowelizacji dotyczą m. in.: katalogu jednostek zobowiązanych do stosowania przepisów o rachunkowości oraz definicji jednostek mikro, rezygnacji z obowiązku stosowania zasady ostrożności przez niektóre jednostki mikro, wyłączenia w odniesieniu do tych jednostek możliwości dokonywania wyceny aktywów i pasywów według wartości godziwej i skorygowanej ceny nabycia, określenia w formie nowego załącznika zakresu bilansu dla ...

Facebook