Prawo handlowe

26
cze

Ubezpieczenie społeczne wspólnika jednoosobwej spółki z o.o.


Warning: Illegal string offset 'thumb_image' in /wp-content/themes/vulcan/archive.php on line 107

W aktualnym stanie prawnym, wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, będący osobą fizyczną, jest uznawany za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność w rozumieniu przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń. Z tego też tytułu wspólnik taki podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym (o ile nie podlega tym ubezpieczeniom obligatoryjnie z innego tytułu) oraz obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu. W takim przypadku na wspólniku, jako ubezpieczonym, nie zaś na spółce, ciąży obowiązek zgłoszenia się w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych jako płatnik składek i jako ubezpieczony, a następnie opłacania składek na własne ubezpieczenia społeczne. Warto jednak ...

19
maj

Warning: Illegal string offset 'thumb_image' in /wp-content/themes/vulcan/archive.php on line 107

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest jedną ze spółek handlowych najczęściej wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej. Zaletą tej spółki jest niewątpliwie ograniczenie odpowiedzialności wspólników spółki za jej zobowiązania oraz łączenie jej charakteru kapitałowego z jej cechami osobowymi. Konstrukcja ta rysuje się jako elastyczna i łatwa w prowadzeniu. Aktualnie dostępne są dwa sposoby zakładania spółki: założenie spółki przez internet oraz model tradycyjny, którym zajmiemy się w niniejszym artykule. Zawiązanie spółki W tradycyjnym modelu zakładania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, pierwszym, koniecznym elementem jest zawarcie ...

Facebook