Sprawy rodzinne – rozwód, alimenty, spadki …

21
cze

ROZWÓD – wzór pozwu o rozwód bez orzekania o winie


Warning: Illegal string offset 'thumb_image' in /wp-content/themes/vulcan/archive.php on line 107

Jak napisać pozew rozwodowy ? Poniżej przedstawiono wzór pozwu o rozwód bez orzekania o winie, w którym dodatkowo przewidziano zawarcie przez rozwodzących się małżonków Rodzicielskiego Planu Wychowawczego. Prawnicy Kancelarii prowadząc sprawy rozwodowe, zawsze pomagają rozwodzącym się małżonkom w przygotowaniu Rodzicielskiego Planu Wychowawczego. Pozwala to na oddzielenie bólu rozstania od spraw związanych z dobrem dzieci. Kancelaria reprezentuje w sprawach rozwodowych głównie na terenie Dolnego Śląska. Nasi Klienci to mieszkańcy takich miast jak: Wrocław, Oława, Trzebnica, Milicz, Oleśnica, Oborniki Śląskie, Żmigród, Brzeg Dolny, Prusice, Wołów, Lubin.  

21
cze

Rodzicielski plan wychowawczy – WZÓR – niezbędne podczas rozwodu


Warning: Illegal string offset 'thumb_image' in /wp-content/themes/vulcan/archive.php on line 107

Rodzicielski plan wychowawczy jest porozumieniem o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej, alimentacji i utrzymywania kontaktów z dziećmi po rozwodzie rodziców. Zgodnie z zapisami Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego jednym z warunków przyznania po rozwodzie pełni władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom jest przedstawienie przez nich w sądzie porozumienia o sposobie sprawowania władzy rodzicielskiej, czyli tzw. Rodzicielskiego Planu Wychowawczego. W Polsce nie ma jednego sztywnego wzoru tego planu. Wystarczy, że będzie zawierał podstawowe informacje dotyczące: bezpośredniej opieki nad dzieckiem oraz zasad kontaktowania się z nim drugiego rodzica  ...

20
cze

Uzyskanie rozwodu


Warning: Illegal string offset 'thumb_image' in /wp-content/themes/vulcan/archive.php on line 107

Orzeczenie rozwodu jest dopuszczalne, gdy sąd ustali, że pożycie małżeńskie uległo zupełnemu i trwałemu rozkładowi, a nie istnieją tzw. negatywne przesłanki rozwodu. Powszechnie przyjmuje się, że „zupełny i trwały rozkład pożycia” obejmuje sferę duchową („wygaśnięcie uczucia”), fizyczną (brak współżycia) i gospodarczą („osobne konta”). Przyczyny rozkładu pożycia małżeńskiego można podzielić na trzy podstawowe grupy: zawinione (np. agresja i przemoc, odmowa wzajemnej pomocy, poniżanie małżonka, zdrada małżeńska), niezawinione (np. długotrwała nieuleczalna choroba uniemożliwiająca albo w wysokim stopniu utrudniająca wykonywanie obowiązków małżeńskich, poważna choroba psychiczna, ...

Facebook