Kredyty frankowe

Kolejny Klient Kancelarii z zabezpieczeniem pozwu przeciwko mBank – wstrzymanie spłaty rat !

Kancelaria uzyskała kolejne zabezpieczenie w sprawie frankowej – walec jedzie dalej 🙂

Postanowieniem z 6.05.2020 r., Sąd Okręgowy we Wrocławiu w osobie SSO Małgorzaty Kontrym udzielił Klientom Kancelarii zabezpieczenia powództwa w sprawie XII C 988/19 przeciwko mBank S.A.

Od 6.05.2020, Klienci nie muszą spłacać rat:

I. na podstawie art. 734 kpc w zw. z art. 7301 § 2 kpc i art. 755 § 1 pkt 1 kpc udzielić powodom zabezpieczenia poprzez unormowanie praw i obowiązków stron postępowania w ten sposób, że wstrzymać obowiązek spłacania przez powodów rat kredytu w terminach i wysokości wynikających z zawartej przez strony w dniu 11 kwietnia 2008 r. Umowy nr 00352088/2008 o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „mPlan” waloryzowany kursem CHF od dnia wydania niniejszego postanowienia do dnia uprawomocnienia się orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie;
II. dalej idący wniosek o zabezpieczenie oddalić.

Wniosek nie został uwzględniony odnośnie zakazu wypowiedzenia umowy przez bank – w tym zakresie rozważymy dalsze działania procesowe.

Kapitał kredytu nie jest jeszcze nadpłacony.
Brakuje około 40 tys. zł, a Klienci mają świadomość skutków nieważności umowy.

Znowu cieszy czas rozpoznania wniosku złożonego 23.04.2020 r.
Postanowienie jest nieprawomocne, ale wykonalne od 6.05.2020 r.

* tego typu wnioski są przygotowywane w ramach kompleksowej usługi prawnej związanej z prowadzeniem sporu z bankiem i nie podlegają osobnemu wynagrodzeniu na rzecz Kancelarii, poza koniecznością wniesienia opłaty sądowej 100 zł do Sądu.

Sprawę prowadzą:
Agnieszka Osowiecka – Wasiak, radca prawny
Michał Przybylak, radca prawny


Komentarze są wyłaczone.

Facebook