Spory sądowe

Sejm przyjął poprawki Senatu do przepisów o upadłości konsumenckiej

29 sierpnia 2014 roku Sejm przyjął poprawki Senatu do nowelizacji przepisów o upadłości konsumenckiej.

Problemy z wyjściem ze spirali długów ma w Polsce coraz więcej osób. Przychylnie należy odnieść się zatem do nowelizacji przepisów o upadłości konsumenckiej, łagodzących rygory ogłoszenia upadłości konsumenckiej, wykluczając oddłużenie tylko tych osób, które popadły w kłopoty z powodu winy umyślnej lub rażącej niedbałości. Bankructwo i oddłużenie konsumenta będzie w szczególnych okolicznościach możliwe nawet bez zaspokojenia wierzycieli i ustalenia planu spłat długu.

Zgodnie z przyjętym przez posłów zapisem, „postępowanie uregulowane ustawą wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej należy prowadzić tak, aby umożliwić umorzenie zobowiązań upadłego niewykonanych w postępowaniu upadłościowym, a jeżeli jest to możliwe – zaspokoić roszczenie wierzycieli w jak najwyższym stopniu”.

Zmieniono także klauzę generalną, która określa, z jakich względów można umorzyć długi upadłego bez zaspokajania wierzycieli. Sformułowanie „względy współżycia społecznego” zastąpiono „względami humanitarnymi i względami słuszności”.

Nowelizacja obniża koszty całej procedury upadłościowej i przewiduje udzielanie „pożyczki” ze Skarbu Państwa na jej opłacenie. Opłata stała przy przystąpieniu do procedury upadłościowej zostanie obniżona z 200 do 30 zł. A „pożyczka” ma być spłacana z majątku dłużnika po jego likwidacji, lub – w szczególnych wypadkach – nawet całkowicie umorzona.

Ustawa zmniejsza także rygory formalne przy postępowaniu upadłościowym. Pozwala nadto na ogłoszenie upadłości także wtedy, jeśli dłużnik miał tylko jednego wierzyciela, co do tej pory było niemożliwe.

Konsumenci uzyskają możliwość zawarcia układu z wierzycielami w ramach postępowania upadłościowego, co ma m.in. umożliwić zachowanie mieszkania w zamian za realizację indywidualnego planu spłat, ustalonego z wierzycielami.

Poza tym w sytuacji, gdy dłużnik – na potrzeby spłaty zadłużenia – sprzeda mieszkanie, będzie mu przysługiwała większa niż dotychczas suma na pokrycie kosztów wynajmu – z obecnej 12-krotności średniego czynszu najmu do 24-krotności średniego czynszu najmu.

Ustawa trafi teraz do Prezydenta.

 

Źródło: PAP


Komentarze są wyłaczone.

Facebook