Kredyty frankowe

Zabezpieczenie powództwa przeciwko mBank – umowa CHF „mPlan”

Klienci Kancelarii, od 9.04.2020 r. nie muszą spłacać kredytu, a bank nie może wypowiedzieć umowy kredytu !!!
W tym trudnym czasie, kiedy frank podrożał w ciągu miesiąca o 50 groszy, to wyjątkowo dobra wiadomość.
Dodatkowo, takie rozstrzygnięcie wzmacnia argumentację pozwu o nieważności umowy kredytu, co potwierdza treść uzasadnienia postanowienia (dołączonego do niniejszego wpisu w dniu 5.05.2020 r.).

Cieszy czas rozpoznania wniosku złożonego 2.04.2020 r.

Postanowieniem z 9.04.2020 r., Sąd Okręgowy we Wrocławiu w osobie SSO Krzysztofa Rudnickiego, w sprawie XII C 174/20, udzielił zabezpieczenia powództwa wniesionego w imieniu Klientów Kancelarii przeciwko mBank:

I. udzielić powodom zabezpieczenia roszczenia o ustalenie nieważności umowy nr XXX o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „mPlan” waloryzowany kursem CHF z dnia X.X.2005 r. oraz o zapłatę 121 739, 19 zł i 46 324, 79 CHF poprzez unormowanie praw i obowiązków stron na czas trwania postępowania w ten sposób, że:

1. wstrzymać obowiązek dokonywania przez powodów spłat rat kredytu w wysokości i terminach określonych umową nr XXX/2005 o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „mPlan” waloryzowany kursem CHF z dnia X.X.2005 r. w okresie od dnia 09.04.2020 r. do dnia uprawomocnienia się orzeczenia kończącego w tej sprawie;

2. zakazać pozwanemu złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy nr XXX o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „mPlan” waloryzowanego kursem CHF z dnia 07.09.2005 r. w okresie od dnia 09.04.2020 r. do dnia uprawomocnienia się orzeczenia kończącego w tej sprawie.

CUDOWNIE !!!

Bank z pewnością wniesie zażalenie, ale wyrażam nadzieję, że argumentację przedstawioną we wniosku o zabezpieczenie, podzieli również Sąd Apelacyjny.

* tego typu wnioski są przygotowywane w ramach kompleksowej usługi prawnej związanej z prowadzeniem sporu z bankiem i nie podlegają osobnemu wynagrodzeniu na rzecz Kancelarii, poza koniecznością wniesienia opłaty sądowej 100 zł do Sądu.


Komentarze są wyłaczone.

Facebook