Kredyty frankowe

Zabezpieczenie powództwa przeciwko PKO BP (umowa kredytu denominowanego Nordea-Habitat)

Klient Kancelarii, od 17.04.2020 r. nie musi spłacać kredytu, a bank nie może wypowiedzieć umowy kredytu !!!

To kolejna dobra wiadomość w tym trudnym czasie, kiedy frank podrożał w ciągu miesiąca o 50 groszy, to wyjątkowo dobra wiadomość.
Dodatkowo, takie rozstrzygnięcie wzmacnia argumentację pozwu o nieważności umowy kredytu denominowanego Nordea-Habitat, udzielonego przez dawny Nordea Bank.

Cieszy czas rozpoznania wniosku złożonego 9.04.2020 r.
Postanowienie nieprawomocne, ale natychmiast wykonalne.
Sprawę prowadzi radca prawny Agnieszka Osowiecka-Wasiak.

Postanowieniem z 17.04.2020 r., Sąd Okręgowy we Wrocławiu w osobie SSO Krzysztofa Rudnickiego, w sprawie XII C 592/18, udzielił zabezpieczenia powództwa wniesionego w imieniu Klienta Kancelarii przeciwko PKO BP:

I. udzielić powodowi zabezpieczenia roszczeń o ustalenie nieważności umowy kredytu Nordea – Habitat nr LKM-CHF-NWA17-08-000096 z dnia 22.08.2008 r. oraz o zapłatę 321.672,40 zł i 67.805,87 CHF poprzez unormowanie praw i obowiązków stron na czas trwania postępowania w ten sposób, że:
1. wstrzymać obowiązek dokonywania przez powoda spłat rat kredytu w wysokości i terminach określonych umową kredytu Nordea – Habitat nr LKM-CHF-NWA17-08-000096 z dnia 22.08.2008 r. w okresie od dnia 17.04.2020 r. do dnia uprawomocnienia się orzeczenia kończącego w tej sprawie;
2. zakazać pozwanemu złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy kredytu Nordea – Habitat nr LKM-CHF-NWA17-08-000096 z dnia 22.08.2008 r. w okresie od dnia 17.04.2020 r. do dnia uprawomocnienia się orzeczenia kończącego w tej sprawie.orzeczenie z Portalu Sądu – czekamy na fizyczne doręczenie.

Bank z pewnością wniesie zażalenie, ale wyrażam nadzieję, że argumentację przedstawioną we wniosku o zabezpieczenie, podzieli również Sąd Apelacyjny.

* tego typu wnioski są przygotowywane w ramach kompleksowej usługi prawnej związanej z prowadzeniem sporu z bankiem i nie podlegają osobnemu wynagrodzeniu na rzecz Kancelarii, poza koniecznością wniesienia opłaty sądowej 100 zł do Sądu.

 

 


Komentarze są wyłaczone.

Facebook