Kredyty frankowe

Zabezpieczenie powództwa w sprawie przeciwko Bank BPH (umowa dawnego GE Money), na tle bankowego tytułu egzekucyjnego (BTE) z 2012 r.

Postanowieniem z 24.04.2020 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu w sprawie o sygn. XII C 243/20, udzielił na rzecz Klienta Kancelarii zabezpieczenia powództwa o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego, zawieszając toczącą się egzekucję.

Sprawa zaczęła się w 2012 r., gdy Bank BPH S.A. wystawił tzw. bankowy tytuł egzekucyjny (BTE), w związku z wypowiedzeniem umowy kredytu przez bank. Następnie, Sąd zaopatrzył BTE w klauzulę, co otworzyło bankowi drogę do prowadzenia egzekucji.
Co prawda od 27.11.2015 r. banki nie mogą wystawiać już BTE, ale te wystawione przed zmianą przepisów, są podstawą egzekucji prowadzonych przez banki, dopóki nie zostaną uchylone przez Sąd. Do tego jednak konieczne jest złożenie pozwu przez kredytobiorcę z odpowiednią argumentacją.

Umowa kredytu została zawarta z dawnym GE Money Bank, co do której podniesiono szereg zarzutów, w tym nieważności. Udzielenie przez Sąd zabezpieczenie wskazuje, że Sąd podziela na tym etapie twierdzenia pozwu wniesione przez Kancelarię w dniu 28 lutego 2020 r.


Komentarze są wyłaczone.

Facebook