Zakres usług

Zgłębiona wiedza w danym zakresie to podstawa usług prawnych

Kancelaria świadczy fachową i kompleksową pomoc prawną, podchodząc do spraw w sposób indywidualny, nie zadowalając się jakimkolwiek rozwiązaniem, lecz tylko rozwiązaniem, które jest najlepsze dla Klienta.

Od kilku lat specjalizujemy się w prowadzeniu postępowań sądowych przeciwko bankom, uzyskując dla naszych Klientów wyroki ustalające nieważność umów kredytu powiązanych z kursem waluty szwajcarskiej.

Kancelaria specjalizuje się w następujących obszarach prawa:

  • spory „frankowe” na tle kredytów powiązanych z CHF,
  • prawo cywilne i handlowe,
  • prawo pracy,
  • prawo ochrony konkurencji i konsumentów,
  • prawo obrotu nieruchomościami,
  • postępowania sądowe,
  • windykacja należności.
Warto wiedzieć:

łac. Prior tempore, potior iure.
Pierwszeństwo w czasie daje lepsze prawa.
– Maksyma prawnicza

Facebook