Zasady współpracy

Prawo jest sztuką tego, co dobre i słuszne.

Współpraca z Klientem to nie tylko definiowanie problemu. Nasi prawnicy podejmują wyzwanie
i szukają optymalnego rozwiązania problemu prawnego, szanując czas i pieniądze Klienta.

Wynagrodzenie

Zasady współpracy oraz wysokość wynagrodzenia za pracę ustalane są indywidualnie z każdym Klientem oraz dostosowywane są do charakteru oraz stopnia złożoności zagadnień prawnych.

Celem Kancelarii jest optymalizacja kosztów Klienta ponoszonych w związku z obsługą prawną oraz elastyczność, które pozwalają Klientowi na budowanie pozytywnych relacji
z Kancelarią, jako partnerem godnym zaufania, szanującym czas i pieniądze

Zasady etyki

Kluczowym elementem działalności każdej Kancelarii jest przestrzeganie zasad etyki zawodowej radców prawnych oraz prowadzenie spraw Klientów z zachowaniem najwyższych standardów. Oddanie tymże wartościom przejawia się w każdym aspekcie działalności Kancelarii, jak również
w życiu prywatnym członków zespołu Kancelarii.

W relacjach wewnętrznych Kancelarii, decyzje, które mają wpływ na zespół Kancelarii, ścieżkę kariery, wynagrodzenie, powierzenie prowadzenia spraw Klientów, podejmowane są wyłącznie na podstawie kwalifikacji, efektywności w realizacji powierzonych zadań oraz innych czynników mających ścisły związek ze świadczeniem pomocy prawnej przez Kancelarię.

Warto wiedzieć:

łac. Debitor intellegitur is, a quo invito exigi pecunia potest.
Za dłużnika jest uważany ten, od którego można żądać pieniędzy wbrew jego woli.
– Maksyma prawnicza

Facebook