can you take phenergan with tylenol provigil anxiety does unisom work for morning sickness desyrel for demtia how long for provigil to take effect provigil web site

Kredyty frankowe

Nieuczciwe praktyki mBank pod lupą Rzecznika Finansowego po skardze Kancelarii w dwóch prowadzonych sprawach.

Kancelaria wystąpiła ze skargami do Rzecznika Finansowego, w związku z bezprawnymi praktykami i windykowaniem kredytobiorców przez mBank, którzy uzyskali zabezpieczenie w postępowaniach sądowych.

W dwóch toczących się postępowaniach sądowych przed Sądem Okręgowym we Wrocławiu w sprawach przeciwko mBank S.A., o ustalenie nieważności umów kredytu i zapłatę, na wniosek powodów, Sąd udzielił zabezpieczeń roszczeń w ten sposób, że do czasu prawomocnego zakończenia sporów, wstrzymany został obowiązek spłaty rat, a bank nie może wypowiedzieć umów kredytu. Postanowienia takie są natychmiast wykonalne, z dniem udzielenia zabezpieczenia.

Pomimo doręczenia mBankowi postanowień przez Sąd, a także skierowania wezwań i zawiadomień o zabezpieczeniu przez Kancelarię, w których zażądano niezwłocznej zmiany w systemie, który w mBank automatycznie pobiera raty z rachunku bankowego kredytobiorców – mBank podjął próbę pobrania rat w obu sprawach, a także rozpoczął działania windykacyjne wobec kredytobiorców, w sytuacji, gdy od przeszło dwóch tygodni miał wiedzę o zabezpieczeniach…

Rzecznik Finansowy wszczął postępowanie kontrolne, które – mam nadzieję, doprowadzi do ukarania mBank za nieuczciwe praktyki w stosunku do konsumentów – kredytobiorców.

mBank zaklina rzeczywistość, co tylko utwierdza w przekonaniu, że wyłącznie spór w sądzie może rozwiązać problem toksycznych frankowych umów kredytu.

Sprawy prowadzą:
Agnieszka Osowiecka-Wasiak, radca prawny
Michał Przybylak, radca prawny


Komentarze są wyłaczone.

Facebook

Secured By miniOrange