Rada to nie tylko dobre słowo,to prognoza dobrego rozwiązania.

Od 2017 r. kluczową specjalizacją Kancelarii jest reprezentowanie kredytobiorców w sprawach dotyczących kredytów indeksowanych lub denominowanych do walut obcych, w szczególności franka szwajcarskiego (CHF). Jesteśmy pionierem i liderem wśród podmiotów zajmujących się tą tematyką – Kancelaria od 2017 r. uzyskuje korzystne wyroki w sprawach przeciwko bankom.

Wrocławska Kancelaria od kredytów frankowych (CHF)

Wrocławska Kancelariaod kredytów frankowych (CHF)

347

Liczba wygranych spraw
Klientów Kancelarii
od 2017 r. Na pozostałe
wyroki czekamy.

2013

Wiedza na temat działania banków, zdobyta w trakcie  praktyki od 2013 r. Działamy od 2017 r.


Ekspercka Wiedza

Jest fundamentem naszego
skutecznego działania.

Jakość Obsługi

Dbamy o nią szczególnie
i to nas wyróżnia.

Przejrzyste Zasady

Nasi klienci doceniają
prostotę naszej oferty.

Przeciwko Bankom

W chwili obecnej prowadzimy sprawy przeciwko następującym bankom:

 • mBank (dawny BRE Bank) | mPlan, MultiPlan,
 • Santander Bank Polska (dawny Kredyt Bank, dawny BZ WBK),
 • Santander Consumer Bank (dawny PTF Bank).
 • Bank Millennium,
 • Getin Noble Bank (dawny DomBank oraz dawny Metrobank),
 • PKO BP (dawny Nordea Bank),
 • BPH (w tym dawny GE Money Bank),
 • BNP Paribas (dawny Fortis Bank, dawny BGŻ),
 • Credit Agricole Bank Polska (dawny Lukas Bank)
 • Deutsche Bank,
 • ING Bank Śląski,
 • Pekao (dawny Bank BPH w Krakowie),
 • Raiffeisen (dawny Polbank EFG),
LISTA WYGRANYCH SPRAW

Obrany kilka lat temu wąski obszar specjalizacji pozwala zapewnić Klientom Kancelarii wsparcie w sporach z bankami na najwyższym poziomie merytorycznym. Wieloletnie doświadczenie Kancelarii pozwoliło na wypracowanie taktyki i argumentacji optymalizującej prawdopodobieństwo wygranej.

Przeciwko Bankom

W chwili obecnej prowadzimy sprawy przeciwko następującym bankom:

 • mBank (dawny BRE Bank) | mPlan, MultiPlan,
 • Santander Bank Polska (dawny Kredyt Bank – EKSTRALOKUM),
 • Santander Bank Polska (dawny BZ WBK – kredyt dewizowy),
 • Santander Consumer Bank (w tym dawny PTF Bank).
 • Bank Millennium,
 • Getin Noble Bank (w tym dawny DomBank oraz Metrobank),
 • PKO BP (w tym dawny Nordea Bank),
 • BPH (w tym dawny GE Money Bank),
 • BNP Paribas (dawny Fortis Bank oraz BGŻ),
 • Credit Agricole Bank Polska (dawny Lukas Bank)
 • Deutsche Bank,
 • ING Bank Śląski,
 • Pekao (dawny Bank BPH w Krakowie),
 • Raiffeisen (w tym dawny Polbank EFG),
LISTA WYGRANYCH SPRAW

Przemawia za nami skuteczność, doświadczenie oraz ogromna wiedza na temat działania banków, zdobyta w trakcie dotychczasowej praktyki, której początek datuje się na 2013 r. Pierwszy prawomocny wyrok ustalający nieważność umowy kredytu (w sentencji wyroku) został uzyskany w Kancelarii w 2017 r. w sprawie kredytu mPlan zaciągniętego na budowę domu w 2008 r. w mBank przez radcę prawnego Agnieszkę Osowiecką – Wasiak, na skutek sporu sądowego toczącego się w latach 2014-2017.

W relacjach z Klientami Kancelarii stawiamy na transparentność i osobiste relacje, a w codziennej pracy poszukujemy najlepszych strategii dla naszych Klientów, które będą zapewniały im skuteczne rozwiązanie problemu.

W relacjach z Klientami Kancelarii stawiamy na transparentność i osobiste relacje, a w codziennej pracy poszukujemy najlepszych strategii dla naszych Klientów, które będą zapewniały im skuteczne rozwiązanie problemu.

Cały czas rozwijamy, uzupełniamy i rozbudowujemy argumentację prawną w sporach z bankami, dostosowując ją do aktualnych poglądów orzecznictwa oraz zmieniającej się linii obrony sektora bankowego prezentowanej w sporach sądowych. Kancelaria nie ogranicza się do powtarzania podstawowych argumentów, na których opiera się znacząca część spraw. W celu zmaksymalizowania prawdopodobieństwa wygranej, posługujemy się własną argumentacją wskazującą na sprzeczność umów kredytu z przepisami prawa.

Temat jest nam znany od samego początku.

Banki nie miały franków!

Najnowsze informacje istotne dla "Frankowiczów":sa dostępne na moim facebooku.

W sprawach „Frankowiczów” jesteśmy doskonale zorientowani. Temat jest nam znany od samego początku. Najnowsze informacje obserwuj na moim facebooku.

Zasady Współpracy oraz Zakres Usług

W ramach świadczonych usług dokonujemy bezpłatnej analizy umowy kredytu, wyliczamy wysokość należnych roszczeń przy udziale analityka finansowego oraz przygotowujemy pozew i dalsze pisma procesowe. Gruntownie przygotowujemy Klientów do rozprawy, aby w sposób swobodny i pełny złożyli zeznania na rozprawie. Reprezentujemy Klientów w postępowaniu sądowym, aż do uzyskania prawomocnego wyroku i wykreślenia hipoteki (w sytuacji ustalenia, że umowa jest nieważna), a w razie potrzeby także w postępowaniu egzekucyjnym przeciwko bankowi. Służymy też bieżącym wsparciem i doradztwem dla Klientów w toku wykonywania umowy kredytu.

Oferujemy kompleksową usługę prowadzenia sprawy:

 • Po zleceniu sprawy i dostarczeniu koniecznych dokumentów, Klient pozostawia całą sprawę w rękach doświadczonych prawników Kancelarii.
 • Kancelaria dokonuje wyliczenia wielkości roszczenia i przygotowuje pozew, a następnie prowadzi spór sądowy, na bieżąco informując Klienta o istotnych zdarzeniach w toku procesu.
 • W pierwszej kolejności podnosimy argument nieważności umowy ze względu na liczne wady prawne umów kredytów indeksowanych i denominowanych.
 • W przypadku nieważności umowy, strony są zobowiązane do wzajemnego zwrotu świadczeń w wysokości nominalnej, to jest kredytobiorca zwraca otrzymaną kwotę kredytu pomniejszoną o dotychczasowe spłaty.
 • Hipoteka na nieruchomości upada, a kredytobiorca odzyskuje swobodę dysponowania nieruchomością.
 • Jako roszczenie ewentualne w pozwie podnosimy argument o bezskuteczności postanowień umownych w postaci klauzul walutowych powiązujących umowę z frankiem szwajcarskim.
 • W przypadku uznania takiego roszczenia, umowa kredytu pozostaje w obrocie prawnym, ale bez powiązania wysokości salda zadłużenia oraz rat spłaty kredytu z kursem waluty obcej (tzw. „odfrankowienie” – kredyt złotowy z oprocentowaniem ustalonym w umowie, tj. Libor). Zwykle po kilkunastu latach spłaty kredytu, przeznaczając zasądzoną nadpłatę na wcześniejszą spłatę kredytu, kredyt można całkowicie spłacić.

Bezpłatna informacja o umowie i możliwościach procesowych

W celu uzyskania bezpłatnej informacji o umowie, jej wadach prawnych, możliwościach procesowych, a także kosztach prowadzenia sporu przeciwko bankowi, należy przesłać do Kancelarii skan umowy kredytu wraz z ewentualnymi aneksami, regulaminem – na adres e-mail: a.osowiecka@kancelaria-osowiecka.pl

W Kancelarii liczy się jakość prowadzonych spraw i ich wynik, a nie ilość. Wszystkie usługi są wykonywane wyłącznie przez doświadczonych radców prawnych, a także wykwalifikowanych prawników. Zdajemy sobie sprawę, że dla większości naszych Klientów sprawa „kredytu we frankach”, jest sprawą stanowiącą o życiowych priorytetach.

Standardem jest osobista reprezentacja Klienta na rozprawie przez głównego pełnomocnika.

Posiadamy dodatkowe, dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej na sumę gwarancyjną 5 mln zł w PZU S.A.

Nr Polisy PZU: IRP00007257

Bezpłatna informacja o umowie i możliwościach procesowych

W celu bezpłatnej informacji o umowie, jej wadach prawnych, możliwościach procesowych, a także kosztach prowadzenia sporu przeciwko bankowi, należy przesłać do Kancelarii skan umowy kredytu wraz z ewentualnymi aneksami, regulaminem – na adres e-mail: a.osowiecka@kancelaria-osowiecka.pl

Wzory Dokumentów

Wzór reklamacji składki UNWW

reklamacja_składki_
ubezpieczenie_niskiego_
wkładu_własnego_UNWW_wzór.doc

POBIERZ PLIK

Wzór wniosku do bankuo wydanie zaświadczenia

wniosek_do_banku_
o_wydanie_zaświadczenia_
wzór.doc

POBIERZ PLIK

Wzór oświadczenia zastrzeżenia zwrotu

oświadczenie_zastrzeżenie_
zwrotu_bank_wcześniejsza_
spłata_kredytu_wzór.doc

POBIERZ PLIK

Wzór skargi

skarga_Rzecznik_Finansowy_
na_niewydanie_zaświadczenia_
przez_bank_wzór.doc

POBIERZ PLIK

Wzór umowy zlecenia

umowa_zlecenia_wzór.doc

POBIERZ PLIK

Wzór pełnomocnictwa

pełnomocnictwo_wzór.doc

POBIERZ PLIK

Opłaty za czynności radców prawnych

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 22.10.2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych.pdf

POBIERZ PLIK