Wyrokiem z dnia 28.02.2023 r., Sąd Okręgowy we Wrocławiu (SSO Dominika Romanowska), w sprawie o sygn. akt I C 1638/20 ustalił, że umowa kredytu EKSTRALOKUM indeksowanego do CHF zawarta w listopadzie 2007 r. z dawnym Kredyt Bank (aktualnie Santander Bank Polska), jest NIEWAŻNA. Nadto, Sąd oddalił roszczenie o zapłatę uwzględniając ewentualny zarzut potrącenia podniesiony przez bank w toku sporu.

Nieważność Sąd uzasadnił brakiem informacji o nieograniczonym ryzyku walutowym, a także nieuczciwością klauzuli przeliczeniowej i brakiem możliwości uzupełnienia umowy.

Pozew został wniesiony w listopadzie 2020 r.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzą:
radca prawny Agnieszka Osowiecka – Wasiak
radca prawny Michał Przybylak