Agnieszka Osowiecka – Wasiak

Radca prawny

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu.

Doświadczony prawnik specjalizujący się w prowadzeniu spraw procesowych, w szczególności przeciwko instytucjom finansowym, takim jak: banki, zakłady ubezpieczeń oraz fundusze inwestycyjne. Reprezentuje kredytobiorców w licznych sporach sądowych przeciwko bankom o roszczenia wynikające z umów kredytów powiązanych z kursem waluty obcej, doprowadzając do ustalenia ich nieważności.

Jest zaangażowana w działalność organizacji pożytku publicznego i szerzenie kultury prawnej wśród dzieci i młodzieży.

Niczego w życiu nie należy się bać, należy to tylko zrozumieć.
– Maria Skłodowska Curie

Agnieszka Osowiecka-Wasiak
Radca prawny
a.osowiecka@kancelaria-osowiecka.pl

Facebook