Nieistnienie umowy kredytu indeksowanego typu „mPlan” zawartej z dawnym BRE Bank we wrześniu 2008 r.

Wyrokiem z dnia 28.07.2023 r., Sąd Okręgowy we Wrocławiu (SSR del. Agnieszka Łężna), w sprawie o sygn. akt I C 1461/20, ustalił nieistnienie umowy kredytu indeksowanego typu „mPlan” i zasądził od banku na rzecz Klienta Kancelarii zwrot dochodzonych pozwem kwot. Odsetki zostały zasądzone od dnia pouczenia konsumenta o skutkach nieważności / jest to efekt tzw. „ugruntowanego orzecznictwa” na tle Uchwały Sądu Najwyższego z 7.05.2021 r. III CZP 6/21. Najważniejsze jednak, że ostatecznie, udało się przekonać Sąd co do zasadności zarzutów stawianych w pozwie i licznych pismach procesowych złożonych przez Kancelarię.

Wyrok został wydany na posiedzeniu niejawnym, po odebraniu pisemnych stanowisk.
Na czas trwania postępowania wpłynęła zasadniczo próba konwersji umowy na kredyt złotowy + Wibor,

Pozew został wniesiony w październiku 2020 r.
Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzą:
radca prawny Agnieszka Osowiecka – Wasiak
radca prawny Michał Przybylak