Wyrokiem z dnia 3.07.2024 r., Sąd Okręgowy we Wrocławiu (SSO Marzena Sznajderska), w sprawie o sygn. akt XII C 678/23 stwierdził przesłankowo nieważność umowy kredytu indeksowanego do CHF zawartej w lutym 2009 r. z dawnym BRE Bank (aktualnie mBank). Nadto, Sąd zasądził dochodzoną kwotę wraz z odsetkami od dnia wezwania oraz obciążył bank kosztami procesu. Sprawa dotyczyła umowy kredytu, która została już spłacona, a kapitał kredytu został potrącony przed złożeniem pozwu.
W sprawie odbyła się jedna rozprawa, a wyrok zapadł na posiedzeniu niejawnym po odebraniu pisemnych stanowisk końcowych.

Pozew został wniesiony w kwietniu 2023 r.
Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzą:
radca prawny Agnieszka Osowiecka – Wasiak
radca prawny Michał Przybylak