W dniu 29.12.2022 r. Sąd Okręgowy w Legnicy (SSO Joanna Tabor – Wytrykowska) w sprawie o sygn. I C 921/21) wydał wyrok na rzecz Klienta Kancelarii, w którym ustalił w sentencji NIEISTNIENIE stosunku prawnego wynikającego z Umowy kredytu EKSTRALOKUM zawartej w marcu 2007 r. z ówczesnym Kredyt Bankiem (aktualnie Santander Bank Polska) – ze względu na nieważność umowy, a także oddalił powództwo o zapłatę.

Wyrok zapadł na posiedzeniu niejawnym w trybie ustawy Covidowej, stąd nie są znane motywy rozstrzygnięcia. W sprawie zostanie złożony wniosek o uzasadnienie, a także rozważona apelacja w związku z teorią salda (albo uwzględnieniem ewentualnego zarzutu potrącenia podniesionego przez bank) co do powództwa o zapłatę.

Pozew został złożony w grudniu 2021 r.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzą:
Agnieszka Osowiecka-Wasiak, radca prawny
Michał Przybylak, radca prawny