Wyrokiem z dnia 13.02.2024 r., Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze (SSR Jaromir Antoszewski), w sprawie o sygn. akt I C 210/23 ustalił nieistnienie (z powodu jej nieważności) umowy kredytu EKSTRALOKUM indeksowanego do CHF zawartej w sierpniu 2008 r. z dawnym Kredyt Bank (aktualnie Santander Bank Polska). Nadto, Sąd zasądził dochodzoną kwotę stanowiącą nadwyżkę ponad wypłacony kapitał kredytu wraz z odsetkami od dnia wezwania. W tej sprawie, kapitał kredytu został objęty potrąceniem przed złożeniem pozwu. Bank został w całości obciążony kosztami procesu.

Pozew został wniesiony w lutym 2023 r., a w sprawie odbyły się trzy rozprawy.
Wyrok jest PRAWOMOCNY.
Apelacja banku została w całości oddalona wyrokiem Sądu Okręgowego w Jelenie Górze z dnia 13.06.2024 r., sygn. II Ca 275/24.
Wyrok jest też ostateczny – bankowi nie przysługuje skarga kasacyjna.

Sprawę prowadzą:
radca prawny Agnieszka Osowiecka – Wasiak
radca prawny Michał Przybylak