Wyrokiem z dnia 14.06.2024 r., Sąd Okręgowy we Wrocławiu (SSO Anna Stawikowska), w sprawie o sygn. akt XII C 1429/22 ustalił nieistnienie z powodu nieważności umowy kredytu indeksowanego typu „MultiPlan” zawartej w lipcu 2006 r. oraz zasądził dochodzoną kwotę wraz z odsetkami ustawowymi od dnia wezwania. Nadto, Sąd obciążył bank kosztami procesu.

W tej sprawie, kapitał kredytu został potrącony przed złożeniem pozwu.
Sprawa dotyczyła wzorca tzw. „starego portfela” mBank.

W ramach ustnego uzasadnienia Sąd wskazał krótko, że podziela w całości oceny prawne przedstawione w pozwie i dalszych pismach procesowych w zakresie nieważności umowy.

Pozew został wniesiony w listopadzie 2022 r., a w sprawie odbyła się jedna rozprawa.
Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzą:
radca prawny Agnieszka Osowiecka – Wasiak
radca prawny Michał Przybylak