Wyrokiem z dnia 27.10.2023 r., Sąd Okręgowy we Wrocławiu (SSO Radosław Nawrocki), w sprawie o sygn. akt XII C 1326/20 ustalił nieważność umowy kredytu EKSTRALOKUM indeksowanego do CHF zawartej w maju 2008 r. z dawnym Kredyt Bank (aktualnie Santander Bank Polska). Nadto, Sąd uwzględnił podniesiony przez bank zarzut potrącenia i zasądził nadwyżkę pozostałą po potrąceniu kapitału kredytu. Bank został w całości obciążony kosztami procesu.
Nieważność Sąd uzasadnił brakiem informacji o nieograniczonym ryzyku walutowym, a także nieuczciwością klauzuli przeliczeniowej oraz brakiem możliwości uzupełnienia umowy. Sąd zwrócił również uwagę na dyskwalifikujące umowę pomieszanie pojęć, w której w sposób zamienny i dowolny posłużono się określeniem kredytu, jako waloryzowanego / denominowanego, co jest niedopuszczalne.

Pozew został wniesiony w listopadzie 2020 r., a w sprawie odbyły się dwie rozprawy.
Na czas trwania postępowania wpłynął okres pandemii, przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego, a także linia obrony banku zmierzająca do przewleczenia postępowania.
Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzą:
radca prawny Agnieszka Osowiecka – Wasiak
radca prawny Michał Przybylak