Wyrokiem z dnia 22.03.2023 r., Sąd Okręgowy we Wrocławiu (SSO Radosław Nawrocki), w sprawie o sygn. akt XII C 449/20 ustalił nieważność umowy kredytu EKSTRALOKUM indeksowanego do CHF zawartej we wrześniu 2008 r. z dawnym Kredyt Bank (aktualnie Santander Bank Polska). Nadto, Sąd oddalił roszczenie o zapłatę uwzględniając ewentualny zarzut potrącenia podniesiony przez bank.
Nieważność Sąd uzasadnił brakiem informacji o nieograniczonym ryzyku walutowym, a także nieuczciwością klauzuli przeliczeniowej, a także brakiem możliwości uzupełnienia umowy.

Pozew został wniesiony w kwietniu 2020 r., a w sprawie odbyły się 3 rozprawy.

Wyrok jest PRAWOMOCNY.
Apelacja banku została oddalona w całości wyrokiem Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 23.01.2024 r., sygn. I ACa 1385/23.

Sprawę prowadzą:
radca prawny Agnieszka Osowiecka – Wasiak
radca prawny Michał Przybylak