Nieważność umowy kredytu EKSTRALOKUM zawartej z d. Kredyt Bank w 2008 r. – wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z 25.04.2022 r.

Wyrokiem z dnia 25.04.2022 r., Sąd Okręgowy we Wrocławiu (SSO Jolanta Malik), w sprawie o sygn. akt XII C 238/19 ustalił, że umowa kredytu indeksowanego do CHF EKSTRALOKUM zawarta z dawnym Kredyt Bank S.A. (obecnie Santander Bank Polska S.A.) jest NIEWAŻNA i zasądził od banku na rzecz Klientów Kancelarii zwrot wpłaconych bankowi środków, jako nienależnych.

Pozew został wniesiony w marcu 2019 r.
Wyrok zapadł na posiedzeniu niejawnym po odebraniu ostatecznych stanowisk stron na piśmie.

Wyrok w zakresie ustalenia jest PRAWOMOCNY, a apelacja banku została oddalona wyrokiem Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 11.07.2023 r., sygn. I ACa 1764/22.

Sprawę prowadzą:
radca prawny Agnieszka Osowiecka – Wasiak
radca prawny Michał Przybylak

ZOBACZ WYROK SĄDOWY I INSTANCJI