Wyrokiem z dnia 7.04.2023 r., Sąd Okręgowy we Wrocławiu (SSO Aneta Fijałkowska – Sobczyk), w sprawie o sygn. akt I C 923/21 ustalił nieważność umowy kredytu konsolidacyjnego indeksowanego do CHF zawartej w maju 2008 r. z Bankiem Millennium.
Nadto, Sąd zasądził dochodzone kwoty wraz z odsetkami od dnia pouczenia powodów o skutkach nieważności.

Pozew został wniesiony w czerwcu 2021 r., a w sprawie odbyły się 2 rozprawy.
Wyrok jest nieprawomocny i zapadł na posiedzeniu niejawnym po odebraniu pisemnych stanowisk końcowych.

Sprawę prowadzą:
radca prawny Agnieszka Osowiecka – Wasiak
radca prawny Michał Przybylak