Nieważność umowy kredytu indeksowanego typu „mPlan” zawartej z dawnym BRE Bank w październiku 2008 r.

Wyrokiem z dnia 21.06.2023 r., Sąd Okręgowy we Wrocławiu (SSO Izabela Cieślińska), w sprawie o sygn. akt XII C 385/22 (wcześniej: I C 1646/21) ustalił nieważność umowy kredytu indeksowanego typu „mPlan” i zasądził od banku na rzecz Klientów Kancelarii zwrot wpłaconych bankowi środków, jako nienależnych.

W ustnym uzasadnieniu, Sąd w jednym zdaniu wskazał, że w pełni podziela zarzuty podniesione przez Kancelarię.

Pozew został wniesiony w listopadzie 2021 r.
Czas trwania postępowania wydłużył się znacząco ze względu na wyłączenie się pierwotnie wylosowanego sędziego.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzą:
radca prawny Agnieszka Osowiecka – Wasiak
radca prawny Michał Przybylak