Wyrokiem z dnia 5.06.2024 r., Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze (SSO Zbigniew Klin), w sprawie o sygn. akt I C 325/23 ustalił nieistnienie z powodu nieważności umowy kredytu denominowanego Własny Kąt Hipoteczny. Nadto, Sąd zasądził dochodzoną kwotę wraz z odsetkami od dnia wezwania. Bank został w całości obciążony kosztami procesu.
W tej sprawie kapitał kredytu został potrącony przed złożeniem pozwu.
W ramach ustnego uzasadnienia, Sąd wskazał na dowolność banku w kształtowaniu świadczeń stron, nieuczciwość klauzuli walutowej, a także brak informacji o ryzyku walutowym.

Wyrok jest nieprawomocny.
Pozew został wniesiony w lutym 2023 r., a w sprawie odbyły się dwie rozprawy.
Na czas trwania postępowania wpłynęło przeprowadzenie dowodu z zeznań świadków zawnioskowanych przez bank.

Sprawę prowadzą:
radca prawny Agnieszka Osowiecka – Wasiak
radca prawny Michał Przybylak