Nieważność umowy kredytu indeksowanego zawartej w czerwcu 2008 r. z Bankiem Millennium S.A.

Po 5,5 latach sporu i złożeniu licznych pism procesowych, zwalczaniem próby uzupełnienia umowy kursem średnim NBP, a także dokonaniem „konwersji” na kredyt złotowy + WIBOR, wyrokiem z dnia 10.07.2023 r., Sąd Okręgowy we Wrocławiu (SSR del. Agnieszka Łężna), w sprawie o sygn. akt I C 120/18 ustalił nieważność umowy kredytu indeksowanego CHF i zasądził od banku na rzecz Klientów Kancelarii zwrot wpłaconych bankowi środków, jako nienależnych wraz z odsetkami od dnia odebrania oświadczenia kredytobiorców o świadomości skutków nieważności.

Wynik pokazuje, że Sąd zasadniczo podzielił obszerną argumentację przestawianą w toku sporu / sprawa ma już 3 segregatory.

Wyrok został wydany na posiedzeniu niejawnym, po odebraniu ostatecznych stanowisk na piśmie.
W sprawie został przeprowadzony dowód z opinii biegłego na średni NBP, a także odbyły się 4 rozprawy.

Pozew został wniesiony w styczniu 2018 r.
Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzą:
radca prawny Agnieszka Osowiecka – Wasiak
radca prawny Michał Przybylak