Wyrokiem z dnia 15.09.2023 r., Sąd Okręgowy we Wrocławiu (SSR del. Agnieszka Łężna), w sprawie o sygn. akt I C 870/20 ustalił nieważność umowy kredytu indeksowanego zawartej z Bankiem Millennium i zasądził od banku na rzecz Klienta Kancelarii zwrot wpłaconych bankowi środków, jako nienależnych wraz z odsetkami od dnia odebrania oświadczenia o świadomości skutków nieważności umowy kredytu.

Wyrok został wydany na posiedzeniu niejawnym po odebraniu ostatecznych stanowisk stron na piśmie.
Wynik wskazuje, że Sąd w całości podzielił zarzuty i argumentację zawartą w pozwie i dalszych pismach procesowych złożonych przez Kancelarię.

Pozew został wniesiony w lipcu 2020 r.
W bieżącym roku, kredytobiorca został pozwany przez bank o zwrot kapitału i wynagrodzenie za korzystanie z kapitału. Po złożeniu obszernej odpowiedzi na pozew, postępowanie zostało zawieszone do czasu prawomocnego zakończenia sprawy p-ko bankowi.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzą:
radca prawny Agnieszka Osowiecka – Wasiak
radca prawny Michał Przybylak