Nieważność umowy kredytu zawartej z d. Deutsche Bank PBC w lutym 2007 r. – wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z 21.07.2022 r.

 

Wyrokiem z dnia 21.07.2022 r., Sąd Okręgowy we Wrocławiu (SSO Jolanta Malik), w sprawie o sygn. akt XII C 209/20 ustalił, że umowa kredytu denominowanego do CHF zawarta z dawnym Deutsche Bank PBC (obecnie Deutsche Bank Polska S.A.) jest NIEWAŻNA i zasądził od banku na rzecz Klienta Kancelarii zwrot wpłaconych bankowi środków, jako nienależnych.

W zwięzłym ustnym uzasadnieniu, Sąd wskazał, że klauzula denominacyjna jest nieuczciwa, a po jej usunięciu, nie jest możliwe wykonywanie umowy, sama umowa zaś nie określa kwoty kredytu.

 

Pozew został wniesiony w lutym 2020 r.

Wyrok jest PRAWOMOCNY w zakresie ustalenia, zaś w części zasądzającej został uwzględniony zarzut zatrzymania podniesiony przez bank. Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu został wydany w dniu 26.07.2023 r., sygn. I ACa 2464/22.

Sprawę prowadzą:
radca prawny Agnieszka Osowiecka – Wasiak
radca prawny Michał Przybylak