Nieważność umowy kredytu zawartej z d. GE Money Bank w czerwcu 2007 r. – wyrok Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z 17.05.2022 r.

Wyrokiem z dnia 17.05.2022 r., Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze (SSO Dorota Witek), w sprawie o sygn. akt I C 502/20 ustalił, że umowa kredytu indeksowanego do CHF zawarta z dawnym GE Money Bank S.A. (obecnie Bank BPH S.A.) jest NIEWAŻNA i zasądził od banku na rzecz Klienta Kancelarii zwrot wpłaconych bankowi środków, jako nienależnych.

Pozew został wniesiony w kwietniu 2020 r.
Wyrok zapadł na posiedzeniu niejawnym po odebraniu ostatecznych stanowisk stron na piśmie.

Wyrok jest PRAWOMOCNY, a apelacja banku została w zakresie ustalenia nieważności oddalona przez Sąd Apelacyjny we Wrocławiu wyrokiem z dnia 17.05.2023 r., sygn. I ACa 1383/22.

Sprawę prowadzą:
radca prawny Agnieszka Osowiecka – Wasiak
radca prawny Michał Przybylak