Nieważność umowy kredytu zawartej z d. POLBANK (EFG Eurobank Ergasias) w maju 2007 r. – wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy z 12.08.2022 r.

Wyrokiem z dnia 12.08.2022 r., Sąd Okręgowy w Legnicy (SSO Magdalena Krajewska), w sprawie o sygn. akt I C 70/21 ustalił, że umowa kredytu indeksowanego do CHF zawarta z dawnym POLBANK (obecnie Raiffeisen Bank International AG w Wiedniu) jest NIEWAŻNA i zasądził od banku na rzecz Klientów Kancelarii zwrot wpłaconych bankowi środków, jako nienależnych.

Pozew został wniesiony w styczniu 2021 r.

Wyrok zapadł po przeprowadzeniu czterech rozpraw, co wynikało przede wszystkim z bardzo rozbudowanej i agresywnej linii obrony banku.

Wyrok jest PRAWOMOCNY, a apelacja banku została oddalona przez Sąd Apelacyjny we Wrocławiu wyrokiem z dnia 14.04.2023 r., sygn. I ACa 2270/22.

Sprawę prowadzą:
radca prawny Agnieszka Osowiecka – Wasiak
radca prawny Michał Przybylak