Wyrokiem z dnia 8.05.2023 r., Sąd Okręgowy we Wrocławiu (SSO Małgorzata Kontrym), w sprawie o sygn. akt I C 1106/20 ustalił nieważność umowy kredytu hipotecznego indeksowanego do CHF zawartej w marcu 2008 r. z Bankiem Millennium.
Nadto, Sąd zasądził dochodzone kwoty wraz z odsetkami od dnia wniesienia pozwu.

Pozew został wniesiony w październiku 2020 r., a w sprawie odbyły się 2 rozprawy. Został również dopuszczony biegły, ale finalnie opinia nie została zlecona przez Sąd.
Wyrok jest nieprawomocny i zapadł na posiedzeniu niejawnym po odebraniu pisemnych stanowisk końcowych.

Sprawę prowadzą:
radca prawny Agnieszka Osowiecka – Wasiak
radca prawny Michał Przybylak