Nieważność umowy kredytu hipotecznego zawartej w sierpniu 2006 r. z Santander Consumer Bank – wyrok Sądu Okręgowego w Opolu z 27.04.2023 r.

Wyrokiem z dnia 27.04.2023 r., Sąd Okręgowy w Opolu (SSO Katarzyna Waszczuk), w sprawie o sygn. akt I C 703/22, ustalił nieważność umowy kredytu indeksowanego „nominowanego”) do CHF zawartej z Santander Consumer Bank S.A. we Wrocławiu i zasądził od banku na rzecz Klientów Kancelarii zwrot dochodzonych kwot wraz z odsetkami od dnia wezwania.
W ustnym uzasadnieniu, Sąd wskazał, że bank zastrzegł na swoją rzecz uprawnienie do jednostronnego kształtowania świadczeń stron, a także zaoferował produkt niosący nieograniczone ryzyko walutowe, o którym powodowie nie zostali wcale poinformowani.

Wyrok zapadł po przeprowadzeniu jednej rozprawy.

Pozew został wniesiony w marcu 2022 r.
Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzą:
radca prawny Agnieszka Osowiecka – Wasiak
radca prawny Michał Przybylak