Wyrokiem z dnia 24.01.2024 r., Sąd Okręgowy we Wrocławiu (SSO Radosław Nawrocki), w sprawie o sygn. akt XII C 1064/19 ustalił nieważność umowy kredytu indeksowanego zawartej we wrześniu 2006 r.
Nadto, Sąd zasądził dochodzone pozwem kwoty wraz z odsetkami od dnia złożenia pozwu (i pisma z rozszerzeniem powództwa).

Pozew został wniesiony w listopadzie 2019 r., a w sprawie odbyły się cztery rozprawy.
Na czas trwania postępowania wpłynęła z jednej strony pandemia, a z drugiej rozbudowana linia obrony banku oraz przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego.

Wyrok jest nieprawomocny.

W czasie trwania sporu, Klient Kancelarii został również pozwany przez bank – w sprawie złożono obszerną odpowiedź na pozew i oczekujemy na sprawiedliwe rozstrzygnięcie.

Sprawę prowadzą:
radca prawny Agnieszka Osowiecka – Wasiak
radca prawny Michał Przybylak