Wyrokiem z dnia 24.05.2023 r., Sąd Okręgowy we Wrocławiu (SSR del. Agnieszka Śwderska), w sprawie o sygn. akt I C 768/21 (wcześniej: I C 680/18), ustalił nieważność umowy kredytu indeksowanego do CHF zawartej z dawnym GETIN Bank S.A. DomBank Hipoteczny Oddział w Łodzi i oddalił powództwo o zapłatę, zapewne ze względu na podniesione przez bank zarzuty potrącenia i zatrzymania.
Sąd zniósł również koszty procesu, co jest i tak bez znaczenia, gdyż odzyskanie jakichkolwiek kwot z masy upadłości Getin jest czysto hipotetyczne.

Wyrok zapadł na posiedzeniu niejawnym, po przeprowadzeniu czterech rozprawy i trzykrotnej zmianie Sędziego.

Co najważniejsze w przypadku każdego sporu z Getin – w razie utrzymania wyroku ustalającego w II instancji, wykreślona zostanie hipoteka, a nieruchomość uwolniona.
Nadto, wyeliminowane zostanie saldo zadłużenia, które wg banku jest aktualnie wyższe o 200 tys. zł od kwoty wypłaconego kredytu i to pomimo 15 lat spłacania.

Pozew został wniesiony w marcu 2018 r.
Wyrok został wydany na posiedzeniu niejawnym, po odebraniu ostatecznych stanowisk na piśmie.

Wyrok jest PRAWOMOCNY – syndyk masy upadłości nie wniósł apelacji.

Sprawę prowadzą:
radca prawny Agnieszka Osowiecka – Wasiak
radca prawny Michał Przybylak