W dniu dzisiejszym została ogłoszona upadłość Getin Noble Bank. Zostało również opublikowane obwieszczenie postanowienia o ogłoszeniu upadłości.

W związku z powyższym, jeśli mają Państwo nadzieję odzyskać (potencjalnie) jakiekolwiek kwoty z masy upadłości Getin, od dzisiaj rozpoczyna bieg 30-dniowy termin do dokonania samodzielnego zgłoszenia wierzytelności przez KRZ.
https://prs.ms.gov.pl/krz?fbclid=IwAR3rBV1mhorHtRm8kuws-5DmVd0CWamRdg5znEO68IIBy65Z6NRpb5eaJjc

Aktualne pozostają informacje przekazane Państwu drogą e-mail w dniu 30.05.2023 r. (zwłaszcza pkt IV i V), a także wcześniejsze informacje na gruncie wydania przez BFG decyzji o restrukturyzacji Getin.

Wskazuję, że zgodnie z oszacowaniem wartości masy upadłości (Oszacowanie 3 : https://www.bfg.pl/przymusowa-restrukturyzacja-getin-noble-bank-s-a/?fbclid=IwAR3CjjXixiQh9lC_F43NBfam7-0SfieMfjUFmSQX69jd0-luMSp6HYC_490 ), wartość pozostałego w GNB portfela kredytów powiązanych z kursem waluty obcej może mieć wartość ujemną – oznacza to, że jest bardzo prawdopodobne, że zgłoszone wierzytelności w ogóle nie zostaną zaspokojone, gdyż masa upadłości nie będzie miała wartości.

Informuję, że zależności od etapu konkretnego postępowania sądowego p-ko Getin, Kancelaria w najbliższych dniach będzie Państwu sukcesywnie przekazywać drogą e-mail – rekomendacje związane z roszczeniem o zapłatę, a także ewentualnymi czynnościami na gruncie ogłoszonej upadłości pozwanego banku.
W tej sytuacji sugerowanym priorytetem wydaje się być uzyskanie prawomocnego wyroku ustalającego nieważność umowy, co pozwoli na wykreślenie hipoteki, usunięcie wpisu w BIK, a także uzyskanie ochrony przed ewentualnymi roszczeniami ze strony syndyka na tle zapisów w księgach upadłego.

Należy spodziewać się, że w niedługim czasie wszystkie toczące się postępowania sądowe w sprawach p-ko Getin ulegną zawieszeniu do czasu wstąpienia do spraw przez syndyka masy upadłości Getin.

Agnieszka Osowiecka – Wasiak, radca prawny