Prawomocna NIEWAŻNOŚĆ w sprawie p-ko Santander Consumer Bank – kolejna wygrana Klientów Kancelarii w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu.

Wyrokiem z dnia 22.06.2023 r. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu I Wydział Cywilny (SSA Wojciech Damaszko – spr., SSA Małgorzata Bohun, SSA Magdalena Cichocka), w sprawie o sygn. akt I ACa 2403/22, oddalił apelację banku w całości.

Apelacja banku dotyczyła wyroku z dnia 30.09.2022 r. wydanego przez Sąd Okręgowy we Wrocławiu (SSO Marzena Sznajderska), w sprawie o sygn. akt XII C 896/21, którym Sąd ustalił, że umowa kredytu indeksowanego CHF zawarta z Santander Consumer Bank (z siedzibą we Wrocławiu), jest NIEWAŻNA i zasądził od banku na rzecz Klientów Kancelarii kwotę stanowiącą różnicę wpłaconych bankowi środków oraz kapitału kredytu. Bank w odpowiedzi na pozew podniósł zarzut potrącenia, który został przez Sąd uwzględniony.
Pozew został wniesiony w czerwcu 2021 r.
Wyrok jest PRAWOMOCNY.

Aktualnie, Kancelaria przystępuje do rozliczania nieważnej umowy kredytu oraz wykreślania hipoteki.

Sprawę prowadzą:
Agnieszka Osowiecka – Wasiak, radca prawny
Michał Przybylak, radca prawny