KOLEJNA NIEWAŻNOŚĆ umowy kredytu hipotecznego GETIN.

Wyrokiem z dnia 21.10.2021 r. Sąd Okręgowy w Legnicy I Wydział Cywilny (SSO Joanna Tabor-Wytrykowska), w sprawie o sygn. akt I C 388/20, ustalił, że umowa kredytu indeksowanego do CHF, zawarta z dawnym Getin Bank S.A. DOM Hipoteczny Oddział w Łodzi (aktualnie Getin Noble Bank S.A.) jest NIEWAŻNA.

W dalszej kolejności sąd zasądził na rzecz Klientów Kancelarii od banku kwoty, które przekazali tytułem rat kredytu.Sąd podzielił zatem prezentowaną przez Kancelarię argumentację o konieczności ustalenia na przyszłość, że umowa nie wiąże oraz przysługiwaniu Klientom roszczeń finansowych obejmujących to co przekazali faktycznie bankowi.

Pozew został złożony we wrześniu 2020 r.
Wyrok jest PRAWOMOCNY w zakresie ustalenia nieważności umowy kredytu. Apelacja banku została oddalona wyrokiem Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 9.03.2023 r., sygn. I ACa 329/22. W części zasądzającej wyrok Sądu I instancji został uchylony z uwagi na pogląd oparty o „teorię salda”. Jest to jednak bez znaczenia w kontekście oczywistej niewypłacalności banku znajdującego się na chwilę orzekania przez Sąd II instancji w restrukturyzacji, która raczej zmierza ku upadłości GNB.

Sprawę prowadzą:
Agnieszka Osowiecka-Wasiak, radca prawny
Michał Przybylak, radca prawny