KOLEJNA NIEWAŻNOŚĆ umowy o kredyt hipoteczny w Banku Millennium S.A.

W dniu 28 września 2021 roku w sprawie Klienta Kancelarii przeciwko Bank Millennium S.A., Sąd Okręgowy w Legnicy, SSO Katarzyna Pozlewicz – Szymańska, wydał wyrok, którym USTALIŁ NIEWAŻNOŚĆ umowy o kredyt hipoteczny (indeksowany CHF) zawartej w 2007 r. oraz zasądził od Banku Millennium na rzecz Klienta wszystkie dochodzone pozwem kwoty i koszty procesu (sygn. akt I C 454/20).

Motywy rozstrzygnięcia nie są znane, ponieważ wyrok zapadł na posiedzeniu niejawnym ponad tydzień temu, a ta wspaniała informacja pojawiła się dzisiaj w nocy w Portalu Sądu. Biorąc jednak pod uwagę, że Sąd uwzględnił w całości pozew, z pewnością podzielił zaprezentowaną przez Kancelarię argumentację prawną.

Pozew został złożony w październiku 2020 r.
Wyrok jest PRAWOMOCNY.
Apelacja banku została oddalona wyrokiem Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 11.10.2022 r. (sygn. I ACa 243/22), z tą uwagą, że uwzględniony został zarzut zatrzymania podniesiony przez bank w II instancji.

Sprawę prowadzą:
Agnieszka Osowiecka-Wasiak, radca prawny
Michał Przybylak, radca prawny