KOLEJNA NIEWAŻNOŚĆ umowy kredytu hipotecznego GETIN. Wyrokiem z dnia 3.12.2021 r. Sąd Okręgowy w Legnicy I Wydział Cywilny (SSO Magdalena Krajewska), w sprawie o sygn. akt I C 352/21, ustalił, że umowa kredytu indeksowanego do CHF, zawarta z dawnym Getin Bank S.A. w Katowicach – DOM Oddział w Łodzi (aktualnie Getin Noble Bank S.A.) jest NIEWAŻNA.

W dalszej kolejności sąd zasądził na rzecz Klientów Kancelarii od banku kwoty, które przekazali tytułem rat kredytu. Sąd podzielił zatem prezentowaną przez Kancelarię argumentację o konieczności ustalenia na przyszłość, że umowa nie wiąże oraz przysługiwaniu Klientom roszczeń finansowych obejmujących to co przekazali faktycznie bankowi.

Pozew został złożony w maju 2021 r.
Wyrok jest PRAWOMOCNY w zakresie ustalenia. Apelacja banku została częściowo uwzględniona w zakresie zasądzenia (teoria salda zwana badaniem stanu zubożenia i wzbogacenia) – wyrokiem z dnia 18.07.2023 r., sygn. I ACa 1331/22.

Sprawę prowadzą:
Agnieszka Osowiecka-Wasiak, radca prawny
Michał Przybylak, radca prawny