Wykreślenie hipoteki zabezpieczającej umowę kredytu zawartej z dawnym GE Money Bankiem (aktualnie Bank BPH), której nieważność została prawomocnie ustalona przez SO Świdnica.
Tak wygląda wykonanie wyroku ustalającego nieważność umowy kredytu.

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie w dniu 24.11.2023 r. uwzględnił wniosek przygotowany przez Kancelarię i wykreślił z księgi wieczystej nieruchomości hipotekę zabezpieczającą nieważny kredyt „frankowy”.
Natomiast oczekując na łaskę banku – hipoteka widniałaby w księdze do dzisiaj. Bank zignorował wezwanie Kancelarii o wydanie zgody.
W ten sposób, po uzyskaniu prawomocnego wyroku ustalającego nieważność umowy kredytu, kończy się kolejny etap sporu z bankiem.

Wyrok I instancji (SO Świdnica) zapadł 10.10.2022 r.
Wyrok II instancji (SA Wrocław) zapadł 03.10.2023 r.