Wykreślenie hipoteki zabezpieczającej umowę kredytu zawartej z dawnym GE Money Bankiem (aktualnie Bank BPH), której nieważność została prawomocnie ustalona przez SO Jelenia Góra.

Tak wygląda wykonanie wyroku ustalającego nieważność umowy kredytu – po skierowaniu przez Kancelarię wezwania, bank wydał list mazalny / zgodę na wykreślenie hipoteki.
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze w dniu 8.11.2023 r. uwzględnił wniosek przygotowany przez Kancelarię i wykreślił z księgi wieczystej nieruchomości hipotekę zabezpieczającą nieważny kredyt „frankowy”.
W ten sposób, po uzyskaniu prawomocnego wyroku ustalającego nieważność umowy kredytu, kończy się kolejny etap sporu z bankiem.

Wyrok I instancji (SO Jelenia Góra) zapadł 17.05.2022 r.
Wyrok II instancji (SA Wrocław) zapadł 17.05.2023 r.