Wykreślenie hipoteki zabezpieczającej umowę kredytu zawartej z dawnym Lukas Bankiem (aktualnie Credit Agricole Bank Polska), której nieważność została prawomocnie ustalona przez SO Wrocław.

Tak wygląda wykonanie wyroku ustalającego nieważność umowy kredytu – po skierowaniu przez Kancelarię wezwania, bank wydał list mazalny / zgodę na wykreślenie hipoteki.

Sąd Rejonowy w Oławie w dniu 20.06.2023 r. uwzględnił wniosek przygotowany przez Kancelarię i wykreślił z księgi wieczystej nieruchomości hipotekę zabezpieczającą nieważny kredyt „frankowy”.

W ten sposób, po uzyskaniu prawomocnego wyroku ustalającego nieważność umowy kredytu, kończy się kolejny etap sporu z bankiem.

Wyrok I instancji (SO Wrocław) zapadł 16.11.2022 r.
Wyrok II instancji (SA Wrocław) zapadł 26.04.2023 r.