Wykreślenie hipoteki zabezpieczającej umowę kredytu zawartej z dawnym BRE Bank (aktualnie mBank), której nieważność została prawomocnie ustalona przez SO Poznań.

Tak wygląda wykonanie wyroku ustalającego nieważność umowy kredytu.
Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu w dniu 6.11.2023 r. uwzględnił wniosek przygotowany przez Kancelarię i wykreślił z księgi wieczystej nieruchomości hipotekę zabezpieczającą nieważny kredyt „frankowy”.
Natomiast oczekując na łaskę banku – hipoteka widniałaby w księdze do dzisiaj. Bank zignorował wezwanie Kancelarii o wydanie zgody.
W ten sposób, po uzyskaniu prawomocnego wyroku ustalającego nieważność umowy kredytu, kończy się kolejny etap sporu z bankiem.

Wyrok I instancji (SO Poznań) zapadł 25.04.2022 r.
Wyrok II instancji (SA Poznań) zapadł 5.07.2023 r.