Wykreślenie hipoteki zabezpieczającej umowę kredytu zawartej z dawnym BRE Bankiem (aktualnie mBank), której nieważność została prawomocnie ustalona przez SO Wrocław.

Tak wygląda wykonanie wyroku ustalającego nieważność umowy kredytu.

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków we Wrocławiu w dniu 16.02.2023 r. uwzględnił wniosek przygotowany przez Kancelarię i wykreślił z ksiąg wieczystych nieruchomości hipotekę łączną zabezpieczającą nieważny kredyt „frankowy”.

Natomiast oczekując na łaskę banku – hipoteka widniałaby w księdze do dzisiaj. mBank zignorował wezwania Kancelarii o wydanie zgody.

W ten sposób, po uzyskaniu prawomocnego wyroku ustalającego nieważność umowy kredytu, kończy się kolejny etap sporu z bankiem.

Wyrok I instancji (SO Wrocław) zapadł 28.01.2022 r.
Wyrok II instancji (SA Wrocław) zapadł 7.11.2022 r.