Wykreślenie hipoteki zabezpieczającej umowę kredytu zawartej z Santander Consumer Bankiem, której nieważność została prawomocnie ustalona przez SA Wrocław (wskutek uwzględnienia apelacji wniesionej przez Kancelarię i zmiany wyroku SO Wrocław, który „tylko odfrankowił” umowę).

Tak wygląda wykonanie wyroku ustalającego nieważność umowy kredytu.

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków we Wrocławiu w dniu 11.04.2023 r. uwzględnił wniosek przygotowany przez Kancelarię i wykreślił z księgi wieczystej nieruchomości hipotekę zabezpieczającą nieważny kredyt „frankowy”.

Natomiast oczekując na łaskę banku – hipoteka widniałaby w księdze do dzisiaj. Bank zignorował wezwania Kancelarii o wydanie zgody.

W ten sposób, po uzyskaniu prawomocnego wyroku ustalającego nieważność umowy kredytu, kończy się kolejny etap sporu z bankiem.

Wyrok I instancji (SO Wrocław) zapadł 25.09.2020 r.
Wyrok II instancji (SA Wrocław) zapadł 28.02.2022 r.