effectiveness of phenergan for children buy phenergan online without a prescription mixing unisom and melatonin being addicted to phenergan provigil with gaba

Kredyty frankowe

Wygrana w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu – nieważność umowy EKSTRALOKUM dawnego Kredyt Banku

Na rzecz Klientów Kancelarii zapadł Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 31.01.2020 r. (nieprawomocny) ustalający nieważność w całości umowy kredytu – w sprawie o sygn. akt XII C 1402/18, wydany w sprawie przeciwko Santander Bank Polska S.A. dotyczącej kredytu EKSTRALOKUM udzielanego przez Kredyt Bank S.A.

W uzasadnieniu sąd wskazał, że umowa jest sprzeczna z art. 69 ust. 1 Prawa bankowego i zasadą swobody umów. W konsekwencji, Sąd na podstawie art. 189 KPC ustalił nieważność umowy (w sentencji wyroku) i zasądził na rzecz Klientów Kancelarii wszystkie nienależnie spełnione przez nich na rzecz banku świadczenia.

W uzasadnieniu Sąd wskazał m.in., że całokształt postanowień niniejszej umowy kredytu, w szczególności określenie kwoty kredytu, rodzaju, oprocentowania (zawartych na wzorcu umownym) nie pozwalają na odkodowanie głównego zobowiązania stron i nie pozwalają jako określenie tej umowy jako umowy kredytu. Określenie konstrukcji umowy, jako kredyt „denominowany”/”indeksowany” nie pozwala na odkodowanie podstawowych założeń umowy i charakteru kredytu.
Zdaniem Sądu, konstrukcja tej umowy jest wadliwa i prowadzi do bezwzględnej nieważności ex tunc.

Sprawę prowadzi r.pr. Agnieszka Osowiecka – Wasiak, przy wsparciu r.pr. Michała Przybylaka


Komentarze są wyłaczone.

Facebook

Secured By miniOrange